Kritiek in kamer op ontbreken structurele financiering woningbouw doelstellingen – 11 miljard voor 700.000 woningen

De bouw

Bouw Foto: CNS

  • Minister Hugo de Jonge geeft inzicht in de besteding van 11 miljard euro aan woningbouwprojecten tot 2030.
  • De investeringen hebben kritiek ontvangen vanwege het ontbreken van structurele financiering.
  • De nieuwe wetgeving beoogt onder andere snellere bouwprocessen en herziening van de huisvesting voor statushouders.

Tijdens een Kamerdebat begin april vroeg PVV-Kamerlid Barry Madlener demissionair minister Hugo de Jonge om een gedetailleerde lijst van de overheidsuitgaven en de resultaten hiervan in de woningbouw.

In een recente Kamerbrief, waar Binnenlands Bestuur over schrijft. reageert de minister hierop. Hij geeft aan dat er tot 2030 elf miljard euro wordt uitgegeven, waarmee ongeveer 700.000 van de bijna 1 miljoen geplande woningen worden ondersteund.

Dit is een gecompliceerde optelsom in verband met overlap tussen regelingen,” aldus de ambtenaren van de minister.

De Jonge was eerder ontevreden over een berekening van het aantal nieuwbouwwoningen en schakelde daarom het adviesbureau Rebel Group in. Het bedrag van 11 miljard betreft vooral incidentele financiering, wat kritiek opleverde van onder andere het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Kritiek op incidentele financiering

De ChristenUnie en andere partijen uitten hun zorgen over het ontbreken van structurele financiering. Ze vrezen dat dit zal leiden tot vertraging en uitstel van bouwplannen vanwege stijgende bouwkosten en dalende opbrengsten.

De Jonge ging niet direct in op deze zorgen, maar benadrukte het belang van publieke investeringen door gemeenten voor zaken zoals grondsanering en de leefbaarheid van wijken.

De minister verwees naar het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie, waarin staat dat er jaarlijks één miljard euro extra voor woningbouw wordt uitgetrokken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwelkomde dit bedrag, maar benadrukte dat het onvoldoende is om aan de benodigde bouwplannen te voldoen.

Uitdagingen in de woningbouw

Een belangrijke reden waarom de woningbouw langzamer verloopt dan gewenst, is volgens De Jonge het gebrek aan ambtelijke capaciteit bij provincies en gemeenten. De financiële hulp hiervoor eindigt dit jaar met een laatste bedrag van 40 miljoen euro voor de provincies.

Daarnaast heeft de nieuwe coalitie wijzigingen voorgesteld in het toewijzen van woningen aan statushouders.

Statushouders zullen niet langer een urgentiegroep vormen, wat leidde tot zorgen bij de VNG over het halen van de jaarlijkse taakstelling voor de huisvesting van statushouders.