1,7 biljoen euro aan woningwaarde loopt risico op overstromingen

Foto: CNS

  • Beleggingsportefeuilles en vastgoedwaarderingen worden steeds meer beïnvloed door klimaatrisico’s, zoals belicht in het laatste kwartaalbericht van vastgoed-analysebureau Calcasa.
  • Ongeveer 51% van de Nederlandse woningen, voornamelijk in laaggelegen gebieden, loopt risico op overstromingen door klimaatverandering.
  • Droogte vormt een extra risico, met mogelijke impact funderingen van panden en op natuurbranden.

Nu in steeds meer beleggingsportefeuilles wordt gekeken naar de impact van het klimaat of het klimaatbeleid op de posities, kijken ook meer mensen naar hun stenen vermogen.

Het laatste kwartaalbericht van vastgoed-analysebureau Calcasa gaat men in op de mogelijke impact van het klimaat op vastgoed, en uiteraard de gevolgen voor de waardering van vastgoed.

In Nederland worden woningwaarden beïnvloed door diverse klimaatrisico’s. Hoewel aardbevingen, niet direct gerelateerd aan klimaatverandering, veel aandacht krijgen, worden deze risico’s vaak al gedeeltelijk verdisconteerd – zo is althans de gedachte – in de huizenprijzen. Minder bekend, maar significant, zijn de risico’s op overstromingen en droogte.

Vanwege de geografische kenmerken, waaronder een groot deel van het land onder zeeniveau en de vele rivieren, lopen ongeveer 51% van de Nederlandse woningen, met een totale waarde van bijna 1,7 biljoen euro, risico op overstromingen. Dit risico wordt versterkt door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering.

Bovendien neemt het risico op wateroverlast door hevige regenval toe, wat kan leiden tot schade aan woningen, zoals ondergelopen kelders en schimmelvorming. Ongeveer 3 miljoen woningen lopen het risico op minstens 10 centimeter wateroverlast bij zware buien.

Mogelijke klimaatimpact op woningen in Amsterdam, bron: Calcasa

Droogte vormt ook een bedreiging, verhoogt het risico op natuurbranden en kan de funderingen van gebouwen aantasten. In Amsterdam staan ruim 485 duizend woningen voor een totale waarde van ruim 255 miljard euro. Hier lopen veel woningen het risico op één of meerdere van deze klimaatrisico’s, met een mogelijk waardeverlies tot bijna 22 miljard euro. 

In Rotterdam, met een woningwaarde van bijna 113 miljard euro, kan het waardeverlies oplopen tot ruim 10 miljard euro.