Aandachtspunten voor de vastgoedmarkt van 2024

Een vrouw in haar huis

Een vrouw in haar huis Foto: brce mars / Pixabay

  1. De vastgoedmarkt blijft te maken hebben met significante prijsstijgingen, zowel in de bouwsector als in de koopmarkt.
  2. De krapte-indicator stond in het vierde kwartaal an 2023 op 2,1, wat wijst op een aanhoudende krapte op de woningmarkt, met beperkte keuze voor consumenten in verschillende regio’s van Nederland​​.
  3. Thema’s zoals innovatie, duurzaamheid, en veranderende wet- en regelgeving blijven de vastgoedmarkt beïnvloeden, met een focus op het creëren van sociale impact en het naleven van ESG-criteria.

De vastgoedmarkt heeft de afgelopen tijd te maken gehad met significante prijsstijgingen, waarbij de kosten voor zowel nieuwe als bestaande woningen zijn toegenomen. Dit is deels te wijten aan de gestegen prijzen van bouwmaterialen, die gemiddeld met ongeveer 25% zijn gestegen, en deels door de hogere eisen aan de energieprestatie van woningen.

Stijgende huizenprijzen en dalende hypotheekrentes

De huizenmarkt lijkt in 2024 een positieve trend voort te zetten met een verwachte prijsstijging van 4% in 2024 en nog eens 3,5% in 2025. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door een daling van de hypotheekrente sinds oktober en een stijging van de inkomens. Vooral starters en alleenstaanden zouden hiervan kunnen profiteren dankzij de nieuwe leennormen die meer kansen bieden. Deze factoren suggereren dat het een gunstig moment kan zijn om de woningmarkt te betreden of te investeren in vastgoed.

De krapte-indicator, die aangeeft hoeveel keuze consumenten hebben op de woningmarkt, stond eind 2023 op 2,1. Dit getal ligt ver onder de ideale score voor een evenwichtige markt, wat betekent dat de keuze voor consumenten zeer beperkt is. Deze aanhoudende krapte zou kunnen leiden tot verdere prijsstijgingen en een concurrerende markt voor potentiële kopers.

Focus op innovatie, duurzaamheid en regelgeving

De vastgoedmarkt wordt ook beïnvloed door belangrijke thema’s zoals innovatie, duurzaamheid, en de aanpassing aan nieuwe wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen relevant voor bouwondernemers en vastgoedprofessionals, maar ook voor particuliere investeerders en huizenkopers. Het naleven van ESG-criteria en het streven naar sociale impact worden steeds belangrijker in de vastgoedsector.

Dit biedt kansen voor duurzame ontwikkeling en waardevermeerdering op lange termijn.

De stijgende huizenprijzen bieden kansen, maar de marktkrapte vereist een strategische benadering. Daarnaast spelen duurzaamheid en innovatie een steeds grotere rol in de waardebepaling van vastgoed, wat nieuwe investeringsmogelijkheden kan openen.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.