Aandeel hernieuwbare energie in Nederland steeg in 2023 tot 17%

Opgesteld elektrisch vermogen einde jaar

Opgesteld elektrisch vermogen einde jaar Foto: CBS

  • Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland steeg in 2023 tot 17%, met zonne-energie als een belangrijke factor.
  • Het verbruik van zonne-energie nam met 17% toe, voornamelijk door de plaatsing van nieuwe zonnepanelen.
  • De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen groeide met 24% tot meer dan 24 gigawatt (GW).

In 2023 bereikte het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 17 procent van het totale energieverbruik, een stijging ten opzichte van de 15 procent in 2022.

Deze groei is voornamelijk te danken aan de toename in het verbruik van wind- en zonne-energie, zoals blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verbruik van energie uit biomassa daalde daarentegen licht.

Stijging in hernieuwbare energie

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg in 2023 in totaal 308 petajoule (PJ), een stijging van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het totale finale energieverbruik in Nederland daalde daarentegen met 2 procent tot ruim 1.800 PJ. Het nationale Energieakkoord van 2013 had als doelstelling om in 2023 16 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.

Deze doelstelling is behaald. Voor 2030 is op EU-niveau een nieuwe doelstelling van gemiddeld 42,5 procent hernieuwbare energie afgesproken.

Opgesteld elektrisch vermogen einde jaar
Opgesteld elektrisch vermogen einde jaar, bron: CBS

Groei van zonne-energie

Zonne-energie kende in 2023 een sterke groei. Het verbruik uit zonne-energie, zowel elektriciteit als warmte, nam toe met 17 procent tot 73 PJ. Dit is grotendeels te danken aan de installatie van nieuwe zonnepanelen.

De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen steeg met 24 procent naar meer dan 24 GW. Hoewel 2023 een bovengemiddeld zonnig jaar was, bleef het minder zonnig dan 2022.

De groei in het verbruik van zonne-energie wordt ondersteund door een aanzienlijke toename in de opgestelde capaciteit.

Eind 2023 bedroeg het vermogen aan zonnestroom 24,26 GW, een indrukwekkende stijging ten opzichte van de 19,60 GW in 2022. Deze stijging illustreert de voortdurende investeringen en verbeteringen in zonne-energie infrastructuur in Nederland.