ABN AMRO voorziet voor 2024 verdere daling in huurwoningwaarde door oplopende rente en huurwetgeving

Foto: Pietro Tebaldi / Unsplash

  • De waarde van huurwoningen zal in 2024 nog verder dalen, zo blijkt uit een sectorprognose van ABN AMRO.
  • Eigenaren moeten daardoor rekening houden met een afname van de waarde van hun huurwoningen met zo’n 15 procent in 2 jaar tijd.
  • De Raad van State oordeelde eerder al dat het onduidelijk is of de wet woningzoekenden wel echt helpt, of dat de wet juist leidt tot onvoldoende betaalbare huurwoningen.

De waarde van huurwoningen zal in 2024 nog verder dalen, zo is de prognose van ABN AMRO. In reactie op enkele nadelige regels en de opgelopen rente heeft een groot aantal vastgoedeigenaren al aangegeven hun panden te koop aan te bieden.

Als gevolg van de hoge rente en de regulering van huurprijzen daalde de waarde van huurwoningen in 2023 gemiddeld met 11 procent, en naar verwachting zal deze trend zich voortzetten met een aanvullende daling van 5 procent in het volgende jaar.

bron: sectorrapportage ABN AMRO, december 2023

Een van de boosdoeners is het wetsvoorstel betaalbare huur, dat excessieve stijgingen van huurprijzen moet tegengaan. Vastgoedeigenaren hebben al aangegeven te twijfelen aan de effectiviteit, en zij vinden daarbij steun bij de Raad van State.

De Raad van State oordeelde dat het onduidelijk is of de wet woningzoekenden wel echt helpt, of dat de wet juist leidt tot onvoldoende betaalbare huurwoningen.

De wetswijziging, die de huurprijsbescherming uitbreidt naar middeldure huurwoningen, zorgt ervoor dat bij nieuwe huurcontracten meer dan 300.000 woningen een lagere huur krijgen dan momenteel het geval is. Naar verwachting zal deze verlaging van de huurprijs gemiddeld rond de 190 euro per maand liggen.

Gestegen rente zorgde in 2023 voor afwaarderingen

In 2023 is de toegenomen rente de voornaamste reden voor waardeverminderingen in de bredere vastgoedmarkt.

Vóór 2022 stimuleerde de lage rentestand zware investeringen in commercieel vastgoed, wat leidde tot aanzienlijke prijsstijgingen. Echter, door de snel gestegen rente in 2022, zijn de kosten voor vreemd vermogen, waarop veel vastgoedinvesteringen berusten, aanzienlijk toegenomen.

Dit heeft een daling in het aantal beleggingstransacties in 2023 teweeggebracht, constateert de bank. Het lage aantal transacties wijst op een kloof tussen de vraagprijzen en wat kopers bereid zijn te betalen.

Bovendien lopen veel vastgoedleningen die voor 2022 zijn aangegaan, in 2024 af. Bij het herfinancieren worden beleggers geconfronteerd met de hoge rentestand. Voor een deel van de vastgoedportefeuille betekent dit dat de hogere financieringskosten de investeringen niet langer rendabel maken. Dit dwingt beleggers tot het verkopen van hun vastgoed, wat verder bijdraagt aan de neerwaartse druk op de prijzen van vastgoed.

Voor 2025 ziet ABN AMRO wel ruimte voor herstel.