ABN AMRO verwacht eerste renteverlaging in juni, hypotheekrente zal ook weer dalen

ABN Amro Bank in Dubai

ABN Amro Bank in Dubai Foto: Amir / Public Domain

  • De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rentetarieven aanzienlijk verhoogd sinds de tweede helft van 2022, wat heeft geleid tot een sterke stijging van de variabele hypotheekrente.
  • De verwachting is dat de ECB vanaf juni de depositorente gaat verlagen, wat een positief effect zal hebben op zowel de variabele als de vaste hypotheekrentes.
  • De inflatie is gedaald van een piek van 10,6% jaar-op-jaar in oktober 2022 naar 2,6% in februari, wat ruimte geeft aan de ECB om de rentetarieven te verlagen.

De recente afname van de inflatie schept voor de ECB nieuwe mogelijkheden om de rentevoeten te verlagen. ABN AMRO verwacht dan ook in juni de eerste renteverlaging, zo zegt Philip Philip Bokeloh, econoom economisch burea, in een artikel voor De Hypotheker.

Bij zicht op zo’n renteverlaging zal dan ook de hypotheekrente dalen.

In de loop van de tweede helft van 2022 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven fors verhoogd, wat geleid heeft tot een significante stijging van de variabele hypotheekrente.

Deze renteverhogingen werden ingezet als reactie op de hoge inflatie, met als doel de inflatie op lange termijn te stabiliseren op 2 procent. Als gevolg van deze beleidswijzigingen steeg het depositotarief, waar tegen commerciële banken geld kunnen stallen bij de ECB, van -0,5 procent in juli 2022 naar het huidige niveau van 4 procent.

Vooruitzichten voor renteverlagingen

De recente daling van de inflatie biedt de ECB nu de ruimte om de rentetarieven te verlagen, in een poging de economische groei te stimuleren en de vraag te ondersteunen. Zo wordt nu verwacht dat de ECB vanaf juni de depositorente weer gaat verlagen, met een potentiële eerste renteverlaging die mogelijk zelfs iets eerder kan plaatsvinden bij gunstige inflatieberichten.

Deze verwachte koerswijziging heeft reeds een positief effect op de lange rentevaste periodes van hypotheekrentes, waarbij een vergelijkbare daling is waargenomen als bij de 10-jaars rente op Nederlandse overheidsleningen.

De hoge inflatie, die in oktober 2022 een piek bereikte met een stijging van 10,6 procent jaar-op-jaar, is inmiddels afgezwakt naar 2,6 procent in februari.

De ECB is nog voorzichtig en wacht op geruststellende signalen vanuit de arbeidsmarkt voordat zij verdere stappen neemt.

Echter, de aanwijzingen dat de reeks renteverhogingen de kredietverlening en bestedingen afremt, leiden tot de verwachting dat de ECB de groeiterugval binnenkort als een grotere bedreiging voor de economie zal zien dan de inflatie. Dit zou resulteren in een eerste renteverlaging in juni, met een prognose dat het depositotarief eind dit jaar op 2,75 procent zal staan.