ABN AMRO voorziet stijging huizenprijzen met 4 procent – aantal woningtransacties neemt toe

Vrouw in een huis

Thuis Foto: Toa Heftiba / Unsplash

  • ABN AMRO voorspelt een stijging van de huizenprijzen met 4 procent in 2024 en 3,5 procent in 2025, mede door verbeterde betaalbaarheid door hogere lonen en dalende hypotheekrentes.
  • Er wordt een toename van 0,5 procent in woningtransacties in 2024 en 3 procent in 2025 verwacht, vooral door herstellende verkoop in nieuwbouw.
  • De krapte op de huizenmarkt neemt toe, voornamelijk door de sterke groei van eenpersoonshuishoudens.

Volgens recente bevindingen van ABN AMRO zal de huizenmarkt in 2024 en 2025 een positieve ontwikkeling doormaken. De bank voorspelt een stijging van de huizenprijzen met 4 procent in 2024 en 3,5 procent in 2025.

Door een optelsom van factoren heeft de bank haar prijsraming naar boven bijgesteld.

Deze stijging wordt toegeschreven aan de verbeterde betaalbaarheid van woningen, dankzij hogere lonen en dalende hypotheekrentes. Bovendien wordt er een toename in het aantal woningtransacties verwacht, met een groei van 0,5 procent in 2024 en 3 procent in 2025. Deze positieve trend in transacties wordt vooral aangedreven door de aantrekkende verkoop in de nieuwbouwsector.

Daarnaast wijst ABN AMRO op een toenemende krapte op de huizenmarkt, die vooral veroorzaakt wordt door een sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Deze krapte, samen met de verbeterde marktomstandigheden, draagt bij aan de prijsstijgingen.

Verder wordt verwacht dat starters actief blijven op de huizenmarkt, ondanks de krapte en gestegen hypotheekrente. Fiscale wijzigingen en verruimde leennormen zouden de positie van starters en alleenstaanden op de woningmarkt verbeteren.

Deze ontwikkelingen geven een hoopvol beeld voor de toekomst van de huizenmarkt, waarbij zowel prijzen als transacties een opwaartse trend laten zien. Dit suggereert een herstellende en dynamische markt in de komende jaren.

Explosieve groei eenpersoonshuishoudens leidt tot aanhoudend woningtekort

In de afgelopen 60 jaar is het aantal huishoudens verdubbeld, terwijl de bevolking met slechts vijftig procent is gegroeid. Deze discrepantie is vooral te wijten aan de sterke toename van eenpersoonshuishoudens, die zes keer zoveel zijn geworden.

Factoren zoals vergrijzing, minder huwelijken en een hoger scheidingsrisico dragen hieraan bij.

Dit fenomeen van huishoudensverdunning resulteert in een voortdurend woningtekort, met een verwacht tekort van 390.000 woningen in 2025 en aanhoudende tekorten tot minstens 2050.