Actueel huurprijsbeleid: zo hoog worden de indexaties van de energieprestatievergoedingen en de WOZ-waarde in het WWS

Model van een huis

Modelhuis Foto: CNS

  1. Van 1 mei 2024 tot 1 januari 2025 geldt in de vrije sector een maximale huurverhoging van 6,8% (CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt).
  2. Per 1 juli 2024 wordt de indexering van de WOZ-waarde in het WWS doorgevoerd, waarbij voor elke € 14.543 aan WOZ-waarde 1 punt wordt toegekend.
  3. Energieprestatievergoedingen en maximale huurprijsgrenzen worden ook per 1 juli 2024 geïndexeerd met 3,8%.

De Nederlandse huurmarkt ondergaat aanzienlijke wijzigingen per 2024 en 2025, met name gericht op het reguleren van huurverhogingen en het indexeren van waarden die huurprijzen beïnvloeden.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties publiceerde vandaag een zogenaamde MG-circulaire met een toelichting op de aankomende en voorgenomen wijzigingen voor de huursector.

Maximale Huurverhoging in de Vrije Sector

Voor de periode van 1 mei 2024 tot 1 januari 2025 wordt de maximale huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op 6,8%, wat overeenkomt met de CAO-loonontwikkeling plus 1 procentpunt.

De regeling biedt een duidelijk kader voor verhuurders om redelijke huurverhogingen toe te passen en voorkomt exorbitante stijgingen die huurders kunnen benadelen.

Indexering WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel

Per 1 juli 2024 worden de parameters voor het toekennen van punten op basis van de WOZ-waarde aangepast.

Voor elke € 14.543 van WOZ-waarde wordt 1 punt toegekend. Voor kleine woningen (<40 m²) gebouwd tussen 2018 en 2022 in bepaalde regio’s, zoals Amsterdam en Utrecht, wordt per 97 euro 1 punt toegekend, terwijl voor overige woningen dit per 229 euro 1 punt is. Zie de onderstaande tabel.

Punten voor de WOZ-waarde, bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deze wijziging moet zorgen voor een betere afspiegeling van de huidige marktwaarden in het puntenstelsel en het geven van een ‘eerlijke’ huurprijsberekening.

Indexering maximale huurprijsgrenzen op basis van het WWS

De energieprestatievergoedingen worden per 1 juli 2024 geïndexeerd met 3,8%, gebaseerd op de consumentenprijsindex van het voorgaande kalenderjaar. Dit zorgt ervoor dat de vergoedingen die huurders betalen voor de energieprestatie van hun woning, zoals zonnepanelen of isolatie, in lijn blijven met de inflatie en ‘eerlijk blijven’ over tijd.

De maximale huurprijsgrenzen op basis van het WWS worden eveneens geïndexeerd met 3,8% per 1 juli 2024.

Deze aanpassing moet garanderen dat de maximale huurprijzen die voor verschillende typen woningen gevraagd mogen worden de inflatie en marktontwikkelingen reflecteren.

Lees de hele MG-circulaire 1 januari 2024 – 30 juni 2025 hier.