Afname werkgelegenheid in bouwsector kan ook vastgoedprijzen verder opstuwen

Bouwvakker

Bouwvakker Foto: Morgan Von Gunten / Unsplash

  • De werkgelegenheid in de Nederlandse bouwsector zal waarschijnlijk met 12.000 banen afnemen over twee jaar, met een krimp in bouwproductie, ondanks het woningtekort.
  • Het verdwijnen van banen heeft een langdurig effect op de sector, omdat verloren werknemers niet gemakkelijk terugkeren, wat kan leiden tot verdere stijgingen in vastgoedprijzen.
  • Het EIB voorspelt een tijdelijke verbetering in 2025, maar met de huidige economische onzekerheden blijft de toekomst van de bouwsector volatiel.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de werkgelegenheid in de Nederlandse bouwsector de komende twee jaar naar verwachting met ongeveer 12.000 banen afnemen.

Ondanks een aanzienlijk woningtekort in Nederland, ziet men een daling in de bouwproductie. Dit is een verontrustende ontwikkeling, gezien de sector normaliter een half miljoen voltijdsbanen vertegenwoordigt. In 2023 groeide de werkgelegenheid in de bouw nog met 9.000 banen, weet het AD.

Deze afname van banen heeft verstrekkende gevolgen. Eén belangrijke overweging is dat eenmaal verdwenen banen niet eenvoudigweg terugkeren. Het werven van verloren werknemers is een complex en tijdrovend proces, wat leidt tot langdurige effecten in de sector. Deze trend kan vervolgens bijdragen aan een verdere stijging van vastgoedprijzen, gezien de aanhoudende krapte in woningaanbod en bouwcapaciteit.

Haalbaarheid bouwdoelstelling is nu twijfelachtig

Voor 2024 voorspelt het EIB een daling van 3,5 procent in de totale bouwproductie, met een significante afname in zowel woningbouw als utiliteitsnieuwbouw. Ondanks deze sombere vooruitzichten, verwacht het instituut een lichte verbetering in 2025, met een voorspelde toename van de bouwproductie met 1 procent. Echter, de werkgelegenheid zal naar verwachting blijven dalen.

Deze fluctuaties in de bouwsector worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder economische ontwikkelingen en internationale kwesties zoals de situatie in Oekraïne. Ook inflatie en renteschommelingen kunnen een impact hebben.

Hoewel de middellangetermijnvooruitzichten beter lijken, met een voorspelde toename van de bouwproductie met gemiddeld 2,5 procent per jaar, blijft de haalbaarheid van de doelstelling om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen twijfelachtig. Daarom is het realistisch om te verwachten dat vastgoedprijzen nog verder kunnen stijgen, gezien de aanhoudende uitdagingen in de bouwsector.