Minister de Jonge is nu echt aan zet – ‘Als je beleggers aan het demotiveren bent, zal er geen huurwoning bij komen’

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Foto: Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

  • De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in de laatste maanden van 2023 met 8,5% gestegen tot meer dan 18 euro per vierkante meter, volgens woonplatform Pararius.
  • Minister De Jonge plant de invoering van de ‘Wet betaalbare huur’, die tot doel heeft hoge huurprijzen in de middenhuur te beperken door het invoeren van een woningwaardesysteem.
  • Klinkt leuk voor de huurder, maar als je beleggers demotiveert, zal er geen huurwoning bij komen, waarschuwt Pararius.

“Huurders kunnen geen kant meer op”, schreef het AD op basis van de meest recente huurmonitor van woonplatform Pararius.

De stapeling van strengere regels en fiscale lasten zorgt ervoor dat particuliere verhuurders kiezen voor uitponden, en er dus huurwoningen van de markt verdwijnen, zo constateerden we al eerder. Gestegen rentes doen de vastgoedinvesteerder ook geen goed, al zien we daar recent wel weer wat mogelijkheden ontstaan.

Percentage koopwoningen dat vanuit de huurmarkt komt, bron: Pararius, Realstats

In de laatste maanden van 2023 is de gemiddelde huurprijs in de vrije sector met 8,5 procent gestegen vergeleken met het voorgaande jaar, waardoor de gemiddelde prijs per vierkante meter nu voor het eerst meer dan 18 euro bedraagt, volgens gegevens van Pararius.

Deze toename wordt toegeschreven aan het afnemende aanbod in de vrije sector, met een groeiend aantal huurwoningen dat overgaat naar de koopmarkt. In het vierde kwartaal van 2023 was bijna 8 procent van het koopaanbod oorspronkelijk huurwoning, een stijging ten opzichte van het derde kwartaal.

Jasper de Groot, directeur van Pararius, benadrukt dat de verschuiving van huur- naar koopwoningen leidt tot een krimp van het toch al beperkte huuraanbod in de vrije sector. Deze trend wordt bevestigd door een daling van bijna 16 procent in het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector in de laatste drie maanden van 2023, vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Invoering wet betaalbare huur

Minister De Jonge plant de invoering van de Wet betaalbare huur op 1 juli, gericht op het beteugelen van hoge huurprijzen in de middenhuur door een woningwaardesysteem in te voeren om maximale huurprijzen te berekenen.

Dit zou de huur van ongeveer 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro kunnen verlagen. Pararius vreest echter dat deze wetgeving de huurmarkt verder zal belasten, aangezien beleggers ontmoedigd kunnen worden om te verhuren, wat kan leiden tot een afname van het huuraanbod en verkoop van deze woningen.

“Die wet hangt nog als een zwaard van Damocles boven de huurmarkt”, zegt De Groot in het AD. “Als je beleggers aan het demotiveren bent, zal er geen huurwoning bij komen”.

In de vrije sector was de gemiddelde huurprijs eind 2023 18,01 euro per vierkante meter, een stijging vanaf 16,59 euro in het laatste kwartaal van 2022. De Groot legt uit dat de huurprijzen stijgen door de afname van het aanbod in een markt waar vraag en aanbod de prijs bepalen. Hoewel een groter koopwoningenaanbod gunstig kan zijn voor starters op de woningmarkt, benadrukt De Groot dat de realiteit complex is.

Veel starters hebben moeite met het financieren van een koopwoning en zijn afhankelijk van de huurmarkt in de vrije sector, waar het aanbod krimpt en de huurprijzen stijgen.

Titelafbeelding: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman