Alternatieve woonvormen als optoppen en splitsen genoemd als oplossing voor woningtekort in Gelderland

Nijmegen

Nijmegen Foto: Matin Hosseinzadeh / Unsplash

  • Het woningtekort in Gelderland is opgelopen tot 5,1 procent.
  • Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil pleit voor meer creativiteit in de vorm van niet-traditionele woonvormen, zoals het optoppen van panden en het splitsen van woningen.
  • De provincie staat echter voor grote uitdagingen, waaronder een overvol energienet en hoge kosten, wat de bouw van betaalbare woningen belemmert.

De provincie Gelderland kampt met een significant woningtekort, dat inmiddels is opgelopen tot 5,1%. De provincie benadrukt de noodzaak om in de komende jaren maar liefst 80.000 nieuwe woningen te realiseren om aan de groeiende vraag te voldoen.

De afgelopen jaren zijn er zo’n 20.000 woningen bijgebouwd, maar dit is slechts een fractie van wat nodig is om het tekort aan te pakken, zo schrijft Omroep Gelderland.

De uitdagingen zijn groot: een verzadigd energienet, oplopende bouwkosten en de bereikbaarheid van nieuwe woningen vormen significante obstakels.

Creativiteit en innovatie in woonvormen

Volgens Dirk Vreugdenhil, gedeputeerde van de provincie Gelderland, vereist de huidige situatie een heroverweging van de traditionele bouwmethoden.

Met slechts een beperkte variatie in het huidige woningaanbod, zoals appartementen en rijtjeswoningen, is er een dringende behoefte aan meer creativiteit en innovatie. Vreugdenhil stelt alternatieve woonvormen voor, zoals het optoppen van bestaande gebouwen met extra verdiepingen en het splitsen van grotere woningen in meerdere eenheden.

Deze benaderingen kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van het woningtekort, met potentieel voor het realiseren van 25.000 nieuwe woningen door alleen al het optoppen.

Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland neemt immers toe. Woningssplitsing wordt door menig expert al langer gezien als een mogelijke oplossing voor tekorten

Overvol stroomnet

Ondanks deze creatieve oplossingen blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan. Het energienet in Gelderland staat – net als elders in Nederland – onder zware druk, met weinig tot geen capaciteit voor nieuwe projecten. Dit probleem, gecombineerd met de hoge kosten voor duurzaamheid en infrastructuur, maakt het moeilijk om voldoende betaalbare woningen te bouwen.

Het woningtekort in Gelderland is niet alleen een lokaal probleem, maar ook een nationale uitdaging. De roep om creatieve en innovatieve oplossingen, gecombineerd met de noodzaak voor substantiële financiële steun, benadrukt de urgentie van samenwerking tussen lokale overheden en het Rijk.