Amstelveen pakt bijzonder vastgoedprobleem huisartsen aan door zelf niet-kostendekkend te gaan verhuren

Huisarts

Huisarts Foto: RazorMax / Pixabay

  • Amstelveen kampt met een ernstig huisartsentekort, mede veroorzaakt door hoge huurprijzen voor praktijkruimten.
  • Als oplossing gaat de gemeente praktijkruimtes niet-kostendekkend verhuren en overweegt zelfs onder strikte voorwaarden vastgoed te ontwikkelen voor huisartsen.
  • Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van huisartsenzorg, met speciale aandacht voor wijken met veel ouderen of mensen met een laag inkomen.

In een tijd waarin de toegang tot zorg steeds meer onder druk staat, neemt de gemeente Amstelveen een opmerkelijke stap om het nijpende huisartsentekort in de regio aan te pakken.

Deze stap, bedoeld om het vestigingsklimaat voor huisartsen aantrekkelijker te maken, vormt een directe reactie op de noodkreten uit de medische hoek, zoals benadrukt door het vakblad Arts en Auto.

Met een tekort dat naar verwachting de komende jaren alleen maar zal toenemen, heeft de gemeenteraad besloten tot het niet-kostendekkend verhuren van praktijkruimtes aan huisartsen.

De uitdaging voor Amstelveens huisartsen

Huisartsen en pati├źnten geven de voorkeur aan een traditionele praktijk, maar de realiteit van de vastgoedmarkt maakt het moeilijk om deze voorkeur te realiseren. Met name in Amstelveen is de situatie problematisch.

Een capaciteitsonderzoek uit 2021 toont aan dat er momenteel een geschat tekort is van 5,5 fte aan huisartsen, wat naar verwachting zal oplopen tot 13,5 fte in 2040, ze meldt Binnenlands Bestuur. Dit tekort aan medisch personeel wordt deels toegeschreven aan het gebrek aan geschikte en betaalbare huisvesting.

Amstelveen laat zien dat het mogelijk is om buiten de traditionele kaders te denken. Door praktijkruimtes tegen niet-kostendekkende huurprijzen aan te bieden en in het uiterste geval zelf vastgoed te ontwikkelen, neemt de gemeente een actieve rol in het faciliteren van basisgezondheidszorg. Deze beslissing is niet alleen gebaseerd op de huidige nood, maar ook op de voorspelde toename van de vraag naar huisartsenzorg.

De gemeente stelt wel duidelijke voorwaarden aan deze ondersteuning. Zo moet er in de betreffende wijk een aantoonbaar tekort aan huisartsen zijn, met een hoge urgentie voor oplossing.

Ook moet een huisarts aantoonbaar zelf hebben gezocht naar een geschikte ruimte. Deze aanpak benadrukt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente om voor haar burgers te zorgen, ook op het gebied van toegankelijke huisartsenzorg.