Angst voor Spaanse huizenmarkt wordt werkelijkheid: nieuwe wet leidt tot schaarste en stijgende huurprijzen

Spanje

Spanje Foto: ELG21 / Pixabay

  • De Spaanse huisvestingswet van 25 mei 2022 heeft geleid tot een vermindering van het aantal beschikbare huurwoningen en stijgende huurprijzen in Spanje.
  • In het afgelopen jaar zijn er 40.000 huurwoningen minder beschikbaar en voor 2024 wordt een verdere daling verwacht.
  • Catalonië is het zwaarst getroffen met aanzienlijke huurprijsstijgingen en een grote vraag naar huurwoningen.

Op 25 mei vorig jaar trad de nieuwe huisvestingswet in Spanje in werking. Deze wet, ingevoerd door de links-socialistische regering, had als doel de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters en de huren te verlagen.

De wet introduceerde prijslimieten om huurstijgingen te beheersen en bood extra bescherming voor kwetsbare huurders tegen ongeoorloofde uitzettingen.

Vastgoeddeskundigen voorspelden destijds dat de wet niet de beoogde effecten zou hebben en waarschuwden voor negatieve consequenties. Zij voorzagen dat verhuurders de prijslimieten zouden omzeilen door over te stappen op kortetermijnverhuur, wat de beschikbaarheid van huurwoningen zou verminderen en de huurprijzen zou doen stijgen.

Deze voorspellingen blijken nu bewaarheid te worden, zo blijkt uit een overzicht van InSpanje.

Schaarste op de huurmarkt

Een jaar na de invoering van de wet zijn er 40.000 huurwoningen minder beschikbaar in Spanje.

Voor 2024 wordt verwacht dat nog eens 60.000 huurwoningen van de markt zullen verdwijnen, waarvan 40% in Catalonië. Dit komt door de prijscontroles die daar momenteel worden toegepast. Hierdoor is het aanbod van huurwoningen sterk gedaald, terwijl de vraag juist is toegenomen.

Ondanks de prijscontroles blijven de huurprijzen stijgen. De gemiddelde huurprijs in Spanje bedroeg in 2022 nog 906 euro en steeg in 2023 naar 1.002 euro.

Voor 2024 wordt een verdere stijging verwacht naar 1.069 euro, een toename van 6,68%. In Catalonië, en met name in Barcelona, zijn de huurprijzen nog hoger en stijgen deze nog sneller.

De afname van het aantal huurwoningen wordt deels veroorzaakt door rechtsonzekerheid onder verhuurders. De wet maakt het mogelijk voor gemeenten om huurprijzen te begrenzen in zogenoemde gespannen gebieden.

In Catalonië zijn inmiddels 140 gemeenten als gespannen gebied aangemerkt, en dit aantal zal naar verwachting uitbreiden naar 131 gemeenten.

Effect op eigenaren en vakantieverhuur

De nieuwe definitie en verdeling van eigenaren in kleine of grote eigenaren hebben bijgedragen aan een verslechtering van hun imago.

Veel eigenaren hebben hun eigendommen teruggetrokken uit de traditionele huurmarkt of omgezet in vakantieverhuur.

Dit leidt tot een toename van seizoens- en toeristische verhuur, wat verdere schaarste op de reguliere huurmarkt veroorzaakt.