Oproep belangenorganisaties huurders: omarm de Wet vaste huurcontracten

Foto: Brandon Hoogenboom

  • Verschillende belanghebbenden, waaronder huurders en gemeenten, dringen aan op de goedkeuring van de Wet vaste huurcontracten, voorgesteld door de PvdA en de ChristenUnie, om de huurbescherming te herstellen.
  • In 2016 werd een wet ingevoerd die tijdelijke huurcontracten mogelijk maakte, maar dit leidde tot veel onzekerheid bij huurders, zonder het beoogde doel van meer huuraanbod te bereiken.
  • Met brede steun in de Tweede Kamer en steun van belangrijke organisaties wordt de Eerste Kamer opgeroepen om de voorgestelde wet aan te nemen en woononzekerheid voor huurders te verminderen.

Diverse belanghebbenden, waaronder studenten, huurders, woningcorporaties en gemeenten, dringen er bij de Eerste Kamer op aan om de Wet vaste huurcontracten te ondersteunen. Deze initiatiefwet, voorgesteld door de PvdA en de ChristenUnie, heeft tot doel de huurbescherming te herstellen.

Sinds de invoering van een wet in 2016 die het gebruik van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huursector mogelijk maakte, is er veel onzekerheid ontstaan onder huurders, hoewel het oorspronkelijke doel van meer huuraanbod niet is bereikt. De voorgestelde wet zou het vaste huurcontract opnieuw als de norm stellen, zoals dat vóór 2016 het geval was.

In de Tweede Kamer geniet de Wet vaste huurcontracten brede steun voor het herstel van huurbescherming in de huursector. Belangrijke organisaties zoals Aedes, LSVb, VNG en de Woonbond ondersteunen de wet en roepen de Eerste Kamer op om ermee in te stemmen.

Over de invoering onstond desondanks onzekerheid omdat BBB er plotseling toch voor koos de tijdelijke contracten te willen laten bestaan.

Met ‘bestaanszekerheid’ hoog op de politieke agenda tijdens de verkiezingen, wordt van de Eerste Kamer verwacht dat ze de voortdurende woononzekerheid voor een groot aantal huurders niet zullen negeren.