Belastingproblemen plagen vastgoedbeleggers in Box 3

Foto: Yosep Surahman

Vijf Cruciale Inzichten voor de Particuliere Vastgoedbelegger:

  • Stijgende rente en hogere belastingen beïnvloeden rendement.
  • Verduurzaming en onderhoud verhogen kosten.
  • Verwachte lagere huren door nieuwe wetgeving.
  • Afschaffing van leegwaarde ratio sinds 2023.
  • Overwegen alternatieve vastgoedstrategieën.

Het Nieuwe Landschap van Vastgoedbeleggingen

De vertrouwde financiële omgeving waarin vastgoedbeleggers opereerden, is drastisch veranderd. Door een combinatie van factoren, zoals genoemd door Jongbloed Fiscaal Juristen, hebben veel vastgoedbeleggers moeite om een aantrekkelijk rendement te behalen.

Druk op de Cashflow

De stijging van zowel rente als belastingen heeft de cashflow beïnvloed. Bovendien hebben factoren zoals verduurzaming van panden en toenemende onderhoudskosten hun tol geëist. Met de komst van toekomstige wetgevingen die naar verwachting de huurprijzen zullen drukken, is het landschap voor de vastgoedbelegger verder veranderd.

Het Einde van de Leegwaarde Ratio

De afschaffing van de leegwaarde ratio in 2023 was een belangrijke verandering. Zoals Jongbloed Fiscaal Juristen aangeeft, heeft deze wijziging verder bijgedragen aan de uitdagingen in de vastgoedsector.

Strategieën voor Toekomstige Investeringen

Jongbloed Fiscaal Juristen wijst op een reeks strategieën die beleggers kunnen overwegen. Dit varieert van het afstoten van onroerende zaken, overdracht binnen een familiefonds of BV, tot het opzetten van een fonds voor gemene rekening.

Conclusie

De wereld van vastgoedbeleggingen is veranderd en beleggers staan voor nieuwe uitdagingen. Door goed advies in te winnen, zoals dat van gespecialiseerd juristen, kunnen vastgoedbeleggers echter weloverwogen beslissingen nemen en hun strategie aanpassen aan deze nieuwe realiteit.