Beleggingsvolume stijgt tegen de storm in – een vooruitblik op vastgoedjaar 2024

Utrecht

Utrecht Foto: Matt Mutlu / Unsplash

  • De Nederlandse vastgoedmarkt in 2024 wordt gekenmerkt door kerninflatie die terugkeert naar een gewenst niveau en een neerwaarts kantelend monetair beleid.
  • Er is sprake van uitdagingen in financiering met een herfinancieringsgat van 5,2 miljard euro, vooral gericht op kantoren, en een verschuiving naar joint ventures in nieuwbouwprojecten.
  • De beleggingsmarkt laat een stijging in beleggingsvolume zien, ondanks de verslechterde risico-rendementsverhouding en de impact van fiscale wijzigingen.

In 2024 wordt de Nederlandse vastgoedmarkt geconfronteerd met diverse economische en financiële uitdagingen. Volgens een rapport van CBRE komt de kerninflatie terug naar een gewenst niveau, wat wijst op een stabilisatie van de economie.

Tegelijkertijd kantelt het monetair beleid neerwaarts, wat invloed heeft op de vastgoedprijzen en investeringsbeslissingen.

Een significante ontwikkeling in 2024 is het herfinancieringsgat van maar liefst 5,2 miljard euro, met een nadrukkelijke focus op kantoorpanden. Dit wijst op de noodzaak voor vastgoedeigenaren om nieuwe financieringsstrategieën te overwegen. Opvallend is ook de beperkte financierbaarheid van nieuwbouwprojecten, wat leidt tot een toenemende trend van joint ventures tussen ontwikkelaars.

Op de beleggingsmarkt zijn er duidelijke veranderingen waarneembaar. Ondanks een dalende rente en een verslechterende risico-rendementsverhouding, stijgt het beleggingsvolume. Dit wordt deels gedreven door gedwongen verkoop van beleggingsproducten. Fiscale wijzigingen hebben bovendien een directe impact op de woningmarkt en de ambities voor verduurzaming van vastgoed.

Voortdurende vraag op woningmarkt

Verder analyseert het rapport de trends binnen de verschillende vastgoedsectoren. De logistieke sector blijft dynamisch met een aanhoudende vraag naar efficiënte opslag- en distributieruimten. In de woningmarkt zien we een voortdurende vraag, maar ook uitdagingen in verband met betaalbaarheid en verduurzaming.

De kantorenmarkt ondergaat een transformatie, waarbij locatie en flexibiliteit steeds belangrijker worden. De winkelsector blijft zich aanpassen aan veranderende consumentengewoonten, terwijl de zorgvastgoedmarkt groei laat zien door demografische ontwikkelingen. Hotels herstellen geleidelijk van de impact van de pandemie, met een verschuiving naar kwaliteit en duurzaamheid.

Belangrijk inzicht: Het jaar 2024 belooft een jaar te worden van aanpassing en transformatie voor de Nederlandse vastgoedmarkt.

Zowel de financierings- als beleggingsmarkt ondergaan significante veranderingen, wat nieuwe kansen biedt voor innovatieve financieringsmethoden en investeringsstrategieën. Het is cruciaal voor investeerders en ontwikkelaars om alert te blijven op deze veranderingen en proactief in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die zich voordoen​​.