Biedingenstrijd onder koopstarters bij uitponden huurwoningen

Vrouw in huis

Vrouw in huis Foto: Jason Yoder / Unsplash

  1. Voormalige huurwoningen die door beleggers op de markt worden gebracht, leiden tot een intensieve biedingenstrijd onder koopstarters, vooral in grote steden.
  2. Kleine appartementen onder de liberaliseringsgrens worden aantrekkelijk voor starters door veranderingen in fiscaal beleid en huurwetgeving, met een stijging in het overbieden als gevolg.
  3. Met zet strategisch lage vraagprijzen neer, bedoeld om een zo groot mogelijk aantal geïnteresseerden aan te trekken.

Het uitponden als reactie op voorgenomen nieuwe wetgeving heeft een directe impact op koopstarters, die zich in een steeds heviger wordende biedingenstrijd bevinden.

Vastgoedmarkt meldt dat overbieden weer de norm is geworden, met name in de grote steden. De kleine, zogenoemde ‘box 3-beleggers’ spelen een cruciale rol in deze ontwikkeling door hun bezit uit te ponden en hiermee aanzienlijk te profiteren.

Een specifieke focus ligt op kleine appartementen in grote steden die onder de liberaliseringsgrens van € 1.026,71 per maand vallen. Deze woningen duiken steeds vaker op in de koopmarkt, gedreven door fiscale stimulansen en de anticipatie op nieuwe huurwetgeving. Deze appartementen, aangeboden onder de NHG-grens van € 435.000, trekken vooral starters aan, wat leidt tot een opmerkelijke toename in het aantal overbiedingen.

Een rondgang langs beleggers en makelaars onthulde dat het overbieden een terugkerend fenomeen is, voornamelijk in Amsterdam, ziet ook Vastgoed Actueel.

Deze indruk wordt ondersteund door data van vastgoeddata-bedrijf Stellax, zo zien we inmiddels. Het afgelopen jaar hebben investeerders met kleine portefeuilles aanzienlijk bijgedragen aan deze trend door zo’n 4.600 woningen te verkopen aan starters.

Deze ‘uitpondgolf’ heeft niet alleen geleid tot meer beschikbare koopwoningen, maar ook tot een intensivering van de concurrentie onder koopstarters. Appartementen van circa 50 m^2 in Amsterdam worden bijvoorbeeld aangeboden voor prijzen tussen € 350.000 en € 450.000.

Dit zijn strategisch lage vraagprijzen bedoeld om een zo groot mogelijk aantal geïnteresseerden aan te trekken, waarna een biedingenstrijd losbarst, een fenomeen dat starters maar al te goed kennen.