Bij regulering meer vraag naar huurwoningen, terwijl het aanbod afneemt – dit vergroot de kloof tussen kopen en huren

Productiviteit

Productiviteit Foto: Andreas Klassen / Unsplash

  • De vraag naar huurwoningen in Europa blijft stijgen door hogere hypotheekrente.
  • Regulering van de huurmarkt leidt vaak tot een verminderd aanbod.
  • Een anticyclisch woningprogrammeringsbeleid kan helpen om de woningmarkt te stabiliseren.

De huurwoningmarkt dreigt volledig vast te lopen, waarschuwt vastgoedadviseur CBRE. De komende tijd zal de vraag naar huurwoningen in zowel Nederland als de rest van Europa alleen maar verder toenemen.

Deze trend wordt versterkt door de hogere hypotheekrente, waardoor het bezitten van een woning minder betaalbaar wordt.

Hoewel de hypotheekrente mogelijk licht zal dalen, blijft huren in de meeste Europese steden goedkoper dan kopen. Dit vergroot de vraag naar huurwoningen en vermindert de transitie van huur- naar koopwoningen.

Effecten van regulering op de huurmarkt

Ondanks dat huren relatief goedkoper is, bespreken steeds meer landen regulering op de huurmarkt of hebben deze al geïmplementeerd. Echter, in de praktijk blijkt dat bij meer regulering de vraag naar huurwoningen toeneemt terwijl het aanbod afneemt. Dit vergroot de kloof tussen kopen en huren, waardoor huishoudens langer in huurwoningen blijven wonen.

Voorbeelden van dergelijke reguleringen zijn te zien in Catalonië en Nederland, waar de invoering van nieuwe huurprijsregels heeft geleid tot een daling in het beschikbare aanbod van huurwoningen.

Beleggers trekken zich terug uit de woningbeleggingsmarkt, wat de verhouding tussen vraag en aanbod verder verslechtert. De financiële kloof tussen huren en kopen wordt hierdoor alleen maar groter, zoals duidelijk zichtbaar in sterk gereguleerde markten zoals Stockholm.

Oplossingen voor de woningmarkt

Om de woningmarkt te stabiliseren en de bouw van nieuwe woningen minder volatiel te maken, is een anticyclisch beleid essentieel.

Dit houdt in dat overheden in tijden van economische tegenwind meer speelruimte bieden aan ontwikkelaars en investeerders, terwijl ze in tijden van economische voorspoed strenger zijn in hun planningseisen.

Door meer flexibiliteit te bieden aan de kostenkant van de woningbouw, kunnen conjuncturele schommelingen beter worden opgevangen, waardoor er jaarlijks voldoende nieuwe woningen beschikbaar komen.

Tijdens de mondiale financiële crisis werd in sommige landen, waaronder Nederland, de bouw van kleinschalige woonruimtes gestimuleerd omdat deze beter verkochten. Deze flexibiliteit is nu minder aanwezig, maar zou de daling van de bouwactiviteit aanzienlijk kunnen verminderen.

Een anticyclisch woningprogrammeringsbeleid

De stijgende vraag naar huurwoningen, in combinatie met de effecten van regulering, stelt de Europese huurmarkt voor grote uitdagingen. Een anticyclisch woningprogrammeringsbeleid biedt een mogelijke oplossing door de woningbouw te stabiliseren en het aanbod te vergroten.

Dit is cruciaal om een scherpe stijging van woonlasten en een verdere verslechtering van de doorstroming op de woningmarkt te voorkomen.

Het blijft van belang dat overheden strategisch en flexibel omgaan met de planning en regulering van de woningmarkt om zo een gezonde balans tussen vraag en aanbod te waarborgen.