Bouwend Nederland vreest stilstand in woningbouw door overheidseisen

Een timmerman

Een timmerman Foto: Callum Hill / Unsplash

  • Voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland waarschuwt dat de bouw van de broodnodige extra woningen dreigt stil te vallen door de diverse eisen die lokale overheden stellen.
  • Er is een acute behoefte aan 800.000 woningen tot 2030, maar een combinatie van hoge rente, stijgende prijzen, en stringente natuurwetgeving zet de woningbouw onder druk.
  • Specifiek beleid in Zuid-Holland, waar 40% van de woningen ‘betaalbaar’ moet zijn, wordt bekritiseerd als ‘desastreus’, omdat het de woningmarkt verder zou beperken en projecten onrendabel maakt.
  • Lees ook: VN-rapporteur: ‘Nederlandse huisvestingscrisis is gevolg van falend overheidsbeleid’

De bouwsector slaat alarm over de toekomst van de woningbouw in Nederland. In een recent interview met het AD uit Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland, zijn zorgen over de stagnatie in de bouw van nieuwe woningen.

Volgens Visser ligt een “gevaarlijke cocktail” van economische en bureaucratische obstakels aan de basis van dit probleem.

De combinatie van stijgende rente, materiaalkosten, en arbeidskosten maakt elk nieuw huis duurder, terwijl natuurwetgeving en lokale weerstand tegen nieuwe projecten verdere belemmeringen vormen.

Visser benadrukt dat er al lang gezocht wordt naar geschikte bouwlocaties binnen stedelijke gebieden, maar dat deze bron nagenoeg uitgeput is. Hij pleit voor het benutten van ruimtes aan de randen van gemeenten, waar sneller gebouwd kan worden. Tegelijkertijd kritiseert hij het beleid van sommige provincies, waaronder Zuid-Holland, waar de eis ligt dat veertig procent van de nieuwe woningen betaalbaar moet zijn. Dit zou volgens hem de woningmarkt verkrappen en de bouw van nieuwe woningen financieel onhaalbaar maken.

De oproep aan de overheid, en in het bijzonder aan minister De Jonge van Wonen, is duidelijk: er moeten knopen worden doorgehakt om de bouwsector weer op gang te krijgen. De dreiging van een stilstand is niet alleen een probleem voor de bouwsector zelf, maar heeft ook diepe maatschappelijke gevolgen.

Zo waarschuwt Visser voor een herhaling van de crisis van 2010, waarbij een tekort aan vakmensen en een vertraging in projecten de sector jarenlang achtervolgden.