Bouwinvest: Zet in op heldere regulering voor stimulering Nederlandse woningmarkt

Illustratie van Bouwspeelgoed

Bouwspeelgoed Foto: CNS

  1. Bouwinvest benadrukt het belang van duidelijke fiscale en juridische maatregelen voor het stimuleren van woningbouw in Nederland.
  2. Met een doelstelling om 981.000 woningen te realiseren de komende jaren en een benodigde investering van minstens €400 miljard, is het aantrekken van zowel nationaal als internationaal kapitaal essentieel.
  3. Bouwinvest roept op tot het verbeteren van het investeringsklimaat en aanpassingen in de Wet Betaalbare Huur om institutionele beleggers een redelijk rendement te bieden.

Niet alleen particuliere vastgoedbeleggers hebben bedenkingen bij de wet betaalbare huur. Vastgoedinvesteerder Bouwinvest vindt dat de wet er weliswaar moet komen, maar ook dat deze wet voldoende ruimte moet bieden een redelijk rendement te maken op woningbeleggingen.

Als vermogensbeheerder voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars onderstreept Bouwinvest in een oproep de cruciale rol die investeerders spelen in het aanpakken van het woningtekort in Nederland.

Door te wijzen op de noodzaak van zekerheid voor investeerders, benadrukt Bouwinvest hoe belangrijk stimulerende fiscale en juridische maatregelen en heldere regelgeving zijn.

De noodzaak van investeringen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er een tekort van 981.000 woningen is. De ambitie was om die tot 2030 te bouwen. De ambitie om 981.000 woningen te bouwen in de komende jaren, vereist een aanzienlijke investering van minstens €400 miljard.

Het aantrekken van zowel nationaal als internationaal kapitaal is daarom onontbeerlijk. Echter, de aantrekkelijkheid van de Nederlandse nieuwbouwmarkt voor institutionele beleggers is sinds 2022 sterk verminderd, voornamelijk door de gestegen rente, hogere bouwkosten en onduidelijkheden omtrent huurprijsregulering.

De voorgestelde Wet Betaalbare Huur wordt door Bouwinvest gezien als een belangrijke stap vooruit, mits er ruimte blijft voor pensioenfondsen en verzekeraars om een redelijk rendement te behalen.

Dit is essentieel om de achterban van deze instellingen te ondersteunen en tegelijkertijd bij te dragen aan het verminderen van het woningtekort.

Bouwinvest maakt duidelijk dat voor het oplossen van het woningtekort in Nederland, actie vereist is op zowel fiscaal, juridisch als regelgevend vlak.