Bouwproductie daalt – maar deze moet vanaf 2025 maar liefst twee keer zo hoog liggen als in afgelopen tien jaar

Foto: Vastgoed Insider

Het kabinet heeft de doelstelling van 2022 tot 2030 981.000 nieuwe woningen te realiseren. Al in 2018 werd er al een target geformuleerd: 75.000 nieuwe woningen erbij.

Al snel bleek dat het aantal nieuwbouwwoningen weliswaar opliep, maar dat de targets niet gehaald werden. Minister De Jonge wil dan ook vanaf dit jaar nu jaarlijks 100.000 nieuwe woningen zien, om zo de doelstelling van 981.000 nieuwe woningen te behalen. 

Gezien de recente ramingen gaan we die nieuwe doelstelling echter niet halen, sterker nog: ook het oude target van 75.000 woningen per jaar lijkt steeds verder uit het zicht te verdwijnen. ING voorziet dat we in Nederland dit jaar zelfs maar 65.000 nieuwbouwwoningen realiseren.

We zetten de zaken even op een rijtje in een tweetal grafieken. Onderstaande grafiek laat zien wat we hadden moeten doen als we in 2022 al 100.000 woningen hadden kunnen realiseren en we daarna door hadden gewerkt aan de doelstelling van in totaal 981.000 woningen tussen 2022 en 2030.

Nieuw te bouwen huizen, vanaf 2022

Natuurlijk is de feitelijke situatie al nijpender, deze aantallen hebben we immers niet gehaald. Laten we dan dit jaar als dieptepunt zien, hoeveel moeten we dan de komende jaren nog bouwen? Dat zie je in onderstaande grafiek.

Een redelijk dramatisch vooruitzicht voor de woningmarkt, er moeten nu jaarlijks ruim 128.000 woningen bij komen!

Nieuw te bouwen huizen, vanaf 2025

Al met al is er zo vanaf 2025 een bouwproductie nodig die maar liefst twee keer zo hoog ligt als in afgelopen tien jaar.

Nieuwbouw wordt niet makkelijker op, terwijl we heel veel meer moeten gaan bouwen

Volgens de minister zijn voorgaande jaren de targets wel degelijk gehaald, hoe zit dat precies? Het ministerie rekent hierin ook mutaties mee, bijvoorbeeld kantoorpanden die nu naar appartementen worden verbouwd.

Zelfs met die berekeningen beginnen we echter langzaam achter te lopen en het lijkt alleen maar erger te worden. Bovendien worden in de cijfers van het ministerie sloop en samenvoeging niet meegenomen.

En: ondanks een aanzienlijk woningtekort in Nederland, ziet men een daling in de bouwproductie.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de werkgelegenheid in de Nederlandse bouwsector de komende twee jaar naar verwachting met ongeveer 12.000 banen afnemen, zo zagen we eerder. Het werven van eenmaal verloren werknemers is een complex en tijdrovend proces, wat leidt tot langdurige effecten in de sector. Nieuwbouw wordt er dus bepaald niet makkelijker op, terwijl we heel veel meer moeten gaan bouwen.

Kosten, vergunningen en nieuwe regelgeving zitten de bouw in de weg, en we dreigen de doelstellingen bij lange na niet te halen. Bovendien rijst de vraag: waar halen we de bouwvakkers vandaan?