Branchevereniging roept Tweede Kamer op tot heroverwegen huurbeleid – ingeslagen weg ‘schiet zijn doel voorbij’

Foto: Sephelonor / Pixabay

  • Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor particuliere vastgoedverhuurders, dringt aan op een heroverweging van het huidige Nederlandse huurmarktbeleid.
  • Professor Peter Boelhouwer (TU Delft) en Coen Teulings (hoogleraar economie, oud-CPB) uiten zorgen over beleidsmaatregelen die het huurwoningaanbod beperken en waarschuwen voor de gevolgen van het verschuiven van huurwoningen naar de koopmarkt.
  • Beide experts benadrukken het belang van een veelomvattende aanpak voor het woningtekort, met aandacht voor investeringsbereidheid en betaalbaarheid in de huursector.

Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders van vastgoed, roept op tot het heroverweging van het beleid ten aanzien van de Nederlands huurmarkt.

In een persbericht benadrukt de branchevereniging ook de zorgen van verschillende experts.

Professor Peter Boelhouwer van de TU Delft, expert op het gebied van woningmarkten, uit zijn zorgen over beleidsmaatregelen die het aanbod van huurwoningen beperken. Daardoor raakt de balans tussen vraag en aanbod verstoord. Hij stelt dat het verschuiven van huurwoningen naar de koopmarkt de problemen op de woningmarkt verergert. 

Coen Teulings, hoogleraar economie en voormalig directeur van het Centraal Planbureau, sluit zich aan bij deze zorgen. Hij waarschuwt voor de negatieve gevolgen van ingrijpen in de huurmarkt zonder passende alternatieven. 

Beide deskundigen benadrukken de noodzaak van een brede, goed overwogen aanpak om het woningtekort aan te pakken, rekening houdend met investeringsbereidheid en betaalbaarheid.

De recente kritiek van de Raad van State sluit aan bij deze eerdere waarschuwingen. Vastgoedbelang vindt het van groot belang dat de Tweede Kamer serieus rekening gaat houden met deze adviezen. 

Vastgoed Belang uit zijn bezorgdheid over de bevindingen van woonplatform Pararius, waaruit blijkt dat een toenemend aantal huurwoningen van de huurmarkt verdwijnt en wordt verkocht als koopwoningen. Dit leidt tot een tekort aan betaalbare huurwoningen, terwijl er een lange wachtlijst van woningzoekenden is. Particuliere verhuurders kiezen voor verkoop vanwege de stijgende (financiële) risico’s, wat resulteert in een afnemend aanbod van huurwoningen ondanks de aanhoudende vraag.

Het verhogen van het aantal huurwoningen in de vrije sector en het balanceren van sociale en vrije sector huurwoningen is cruciaal voor een evenwichtige woningmarkt en stimuleert een gezonde doorstroming, zo besluit de branchevereniging.