CBS-hoofdeconoom: vergrijzing grotere impact op de woningmarkt dan migratie – bouw sluit niet aan bij woningbehoefte

Ouder stel

Ouder stel in appartement Foto: CNS

  • Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft vergrijzing een grotere impact op de woningmarkt dan migratie, met name door de toename van alleenstaande ouderen.
  • De woningmarkt is momenteel gericht op de bouw van koopwoningen en dure huurwoningen, wat mogelijk niet voldoet aan de toekomstige vraag die vooral van ouderen zal komen.
  • De groei van eenpersoonshuishoudens vraagt om een verschuiving naar meer geschikte woningtypen zoals appartementen, in plaats van traditionele eengezinswoningen.

Tijdens een recent symposium voor vastgoedonderzoekers, waar Stadszaken over schrijft, belichtte Peter Hein van Mulligen een belangrijk demografisch verschil in de invloed op de woningmarkt: vergrijzing versus migratie.

De hoofdeconoom bij het CBS wees er tijdens het congres op dat vooral de toename van het aantal alleenstaande ouderen een significante en blijvende verandering teweegbrengt in de woningbehoefte.

Deze groep, die naar verwachting zal groeien door de vergrijzing van de bevolking, neigt meer naar kleinere wooneenheden zoals appartementen.

Woningproductie sluit niet aan bij woningbehoefte

In 2022 zijn er 80.000 woningen bijgebouwd, merendeels koopwoningen en dure huurwoningen. Deze trend lijkt echter niet volledig aan te sluiten bij de verwachte toekomstige vraag. Volgens Van Mulligen is er te weinig aandacht voor de behoeften van de snel groeiende groep oudere alleenstaanden.

Dit kan leiden tot een mismatch op de woningmarkt, waarbij de beschikbare woningen niet aansluiten bij de behoeften van een belangrijk deel van de bevolking.

De econoom onderstreepte dat het aantal eenpersoonshuishoudens tussen 2022 en 2050 naar verwachting met ongeveer 750.000 zal toenemen tot bijna 3,9 miljoen. Dit in tegenstelling tot de groei van meerpersoonshuishoudens, die in absolute zin veel minder sterk toeneemt. Deze trend zagen we eerder op basis van pure CBS-data ook al duidelijk terug.

Deze verschuiving benadrukt de noodzaak voor een heroverweging van het soort en de locatie van nieuw te bouwen woningen. De traditionele focus op eengezinswoningen in VINEX-locaties sluit mogelijk niet meer aan bij de toekomstige vraag.

Zelfs als Nederland strenger zou worden in zijn migratiebeleid, zou de demografische trend van vergrijzing de overhand hebben in het vormgeven van de woningmarkt, ziet Van Mulligen.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.