Creatieve oplossingen om de wooncrisis te verlichten: splitsen, delen en nieuwe hypotheekvormen

Een jong stel

Een jong stel Foto: CNS

  • Door bestaande woningen op te splitsen in meerdere eenheden kan het woningtekort effectief worden aangepakt.
  • Het aanpassen van hypotheekregels kan collectief wonen en meerdere eigenaren per woning mogelijk maken.
  • Het wegnemen van bestraffende regelgeving rond woningdelen kan jongeren en ouderen helpen makkelijker samen te wonen.
  • Het ondersteunen van lokale bouwinitiatieven kan helpen de woningnood in kleinere gemeenschappen te verlichten.

Hoe komen we uit de woningcrisis? De Volkskrant bekeek ‘vier creatieve oplossingen’. Wij lopen ze eens na, en wat opvalt is dat de oplossingen in de richting liggen van wat veel vastgoedbeleggers ook voorstellen.

De eerste aanbevolen actie om de woningnood aan te pakken, is het splitsen van bestaande woningen. Een oplossing die vele experts al noemden.

Door ruime woningen op te delen in meerdere kleinere eenheden, kunnen meer mensen een passende en betaalbare woonruimte vinden. Gemeenten kunnen dit proces vergemakkelijken door het vereenvoudigen van de aanvraag van splitsingsvergunningen en door het instellen van ‘splitsingscoaches’ die helpen bij bouwkundige, administratieve en juridische aspecten.

Hypotheekregels heroverwegen

Voor collectieve woonvormen, zoals woongroepen, blijken de huidige hypotheekregels vaak een struikelblok.

Hypotheken die toestaan dat meerdere personen als eigenaar geregistreerd staan, zijn essentieel om gezamenlijke woonprojecten haalbaar te maken. Ook moet de mogelijkheid tot verhuur binnen een woning versoepeld worden, om zo flexibeler gebruik van woonruimte mogelijk te maken.

Woningdelen stimuleren

Het bestraffen van woningdelen, waarbij bewoners als één huishouden worden gezien met alle financiële gevolgen van dien, moet stoppen.

Vooral jongeren en ouderen zouden baat hebben bij het makkelijker kunnen delen van woningen, zonder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld uitkeringen of toeslagen. Dit kan de doorstroom bevorderen en eenzaamheid verminderen.

Lokale initiatieven faciliteren

In veel gemeenschappen zijn creatieve en lokale oplossingen voorhanden, zoals het bouwen van nieuwe woonwijken door jongeren in kleine kernen of het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Gemeenten kunnen deze initiatieven ondersteunen door minder bureaucratische obstakels op te werpen en door juridische handvatten te bieden om lokale projecten voorrang te geven.

Deze oplossingen vereisen een fundamentele herziening van bestaande regelgeving en een meer flexibele houding van zowel lokale overheden als financiële instellingen.

Door samenwerking en innovatie kan de wooncrisis worden aangepakt, wat niet alleen de huidige maar ook toekomstige generaties ten goede zal komen.