De drie hoofdproblemen voor vastgoedbeleggers

Interieur

Interieur Foto: Skitterphoto / Pixabay

  • Vastgoedbeleggingen zijn door de jaren heen een solide investering gebleken, maar recente ontwikkelingen hebben de aantrekkelijkheid ervan verminderd, schrijft makelaar en financieel adviseur André van Luijk.
  • De Wet betaalbare huur, aangenomen in april 2024, heeft gevolgen voor het rendement van vastgoedbeleggers door huurverlagingen en verhoogde belastingdruk.
  • Stijgende rentevoeten en nieuwe fiscale wetgeving spelen ook een grote rol in de verminderde winstgevendheid van vastgoedbeleggingen.

Vastgoed wordt al eeuwenlang gezien als een solide belegging. De laatste jaren werden gekenmerkt door een hoog direct rendement (huurinkomsten) en een aantrekkelijk indirect rendement (waardestijging), zo schrijft makelaar en financieel adviseur André van Luijk in een analyse voor het Reformatorisch Dagblad (RD).

De huizenprijzen en huurprijzen stegen aanzienlijk, waardoor vastgoed een goudgerande investering was. Echter, met de stijgende huurprijzen werd wonen onbetaalbaar, wat de overheid ertoe bracht in te grijpen.

De wet heeft als doel de woningmarkt toegankelijker te maken, maar heeft ook aanzienlijke gevolgen voor het rendement van vastgoedbeleggers. Veel beleggers hebben zich tegen deze wet gekeerd, aangezien deze de aantrekkelijkheid van vastgoedbeleggingen vermindert, ziet Van Luik.

Drie hoofdproblemen voor beleggers

Uit gesprekken met tientallen beleggers, banken en andere professionals deduceert Van Luijk dat er drie hoofdproblemen zijn die vastgoedbeleggingen minder aantrekkelijk maken: de fors gestegen rente, de verhoogde fiscale druk, en de nieuwe golf aan reguleringen.

Stijgende Rente: De rentevoeten zijn aanzienlijk gestegen, waarbij geldschieters nu een rentevergoeding van meer dan 6 procent vragen. Voor beleggers met een hypotheek die binnenkort afloopt, vormt dit een groot probleem.

Verhoogde Fiscale Druk: De belastingdruk op vastgoed is relatief laag, maar nieuwe fiscale wetgeving zal deze druk waarschijnlijk verhogen, wat het toekomstige rendement negatief beïnvloedt. Beleggers maken zich zorgen over deze ontwikkeling en de impact op hun investeringen.

Huurregulering: De nieuwe wetgeving introduceert strengere huurreguleringen, wat direct invloed heeft op het rendement van vastgoedbeleggingen. Hoewel het mogelijk is om als belegger invloed uit te oefenen op deze reguleringen, blijft de huurverlaging een belangrijke oorzaak van het lagere directe rendement.

De verminderde aantrekkelijkheid van vastgoed is het resultaat van een samenspel van meerdere factoren. Tegenstanders van de nieuwe wet wijzen vooral op de huurregulering, terwijl voorstanders de gestegen rente als belangrijkste oorzaak zien. Beiden spelen echter een cruciale rol.