De Hoge Raad maakte einde aan box 3 regels, maar wat nu?

Vrouw in huis

Vrouw in huis Foto: VinzentWeinbeer / Pixabay

  1. De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het huidige box 3-systeem, dat al jaren ter discussie stond.
  2. Het systeem werd bekritiseerd vanwege discriminatie en schending van eigendomsrechten.
  3. Compensatie voor beleggers wordt een complex proces, vooral voor diegenen met diverse beleggingen.

De Hoge Raad heeft recentelijk een einde gemaakt aan het veelbesproken en bekritiseerde box 3-systeem.

Dit belastingregime, dat vermogen belast op basis van een verondersteld rendement, werd door de Hoge Raad onredelijk bevonden.

Volgens macro-econoom Arnoud Boot was dit besluit al een tijd in de lucht. “Er wordt al jaren mee gestoeid en op een hele onbehoorlijke manier”, zegt hij bij BNR.

Problemen met het oude systeem

Al in december 2021 had de Hoge Raad aangegeven dat het box 3-systeem onhoudbaar was, geeft Boot tegenover de radiozender aan.

Het systeem bleek discriminerend te zijn, omdat het voor sommige beleggers gunstig uitpakte en voor anderen niet. Beleggers met een hoog rendement betaalden niet meer belasting dan het forfaitaire bedrag, terwijl beleggers met een laag rendement relatief meer betaalden.

Dit leidde tot situaties waarin individuen met pech onevenredig veel belasting moesten betalen, wat het eigendomsrecht schond. De uitspraak benadrukte dat eigendom niet zonder redelijke grond mag worden onteigend.

Complexe compensatie voor beleggers

De vraag hoe beleggers gecompenseerd moeten worden, blijkt ingewikkeld.

Van de 2,5 miljoen mensen die in box 3 beleggen, spaart ongeveer een miljoen uitsluitend op de bank. Voor hen is de oplossing eenvoudig: hun werkelijke rendement zal worden belast. Voor de overige 1,6 miljoen beleggers, die ook andere vormen van beleggingen hebben, is de situatie complexer. Zij moeten zelf aantonen dat hun werkelijke rendement lager was dan het veronderstelde rendement.

Daarnaast krijgen mensen die nog geen bezwaar hebben aangetekend, volgens het kabinet, geen compensatie. Echter, er lopen nog zaken bij de Hoge Raad die dit mogelijk kunnen veranderen.

Hoewel compensatie een grote last voor de schatkist kan zijn, is correctie essentieel voor het behoud van de belastingmoraal.