De Jonge stuurt Wet betaalbare huur naar Kamer, mét aanpassingen na zorgen bij de Raad van State

Het binnenhof, Den Haag

Het binnenhof, Den Haag Foto: Wereldbestormers / Pixabay

  1. Minister Hugo de Jonge heeft zijn wetsvoorstel, de Wet betaalbare huur, aangepast na feedback van de Raad van State om beleggers te blijven aantrekken voor middenhuur investeringen.
  2. De kern van de wet, gericht op huurverlagingen in de vrije sector door een uitgebreider puntenstelsel, blijft ongewijzigd. Het wetsvoorstel is nu ingediend bij de Tweede Kamer voor spoedbehandeling.
  3. De aanpassingen omvatten onder andere een uitzondering voor nieuwbouwwoningen, meer ruimte voor huurverhogingen en een aangepaste berekening van de WOZ-waarde, bedoeld om het woningaanbod niet te laten krimpen.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Zaken heeft een aangepaste wetsvoorstel betaalbare huur naar de Tweede Kamer gestuurd, schrijft TPO.

Hij heeft daarin nog wel recent wijzigingen doorgevoerd in zijn voorstel voor de Wet betaalbare huur. Deze wijzigingen, ingegeven door adviezen van de Raad van State, zijn gericht op het waarborgen van investeringsaantrekkelijkheid voor beleggers in het middenhuursegment, zonder afbreuk te doen aan de hoofddoelstelling van de wet: het betaalbaar houden van huurwoningen.

In de aangepaste versie van het wetsvoorstel, dat reeds naar de Tweede Kamer is verstuurd, worden enkele sleutelaanpassingen benadrukt. De Jonge onderstreept het belang van een snelle doorvoering van de wet, gepland voor juli, om zo de investeringszekerheid te verhogen en het aanbod van middenhuurwoningen te versnellen. De verwachting is dat dit initiatief zal resulteren in een gemiddelde huurverlaging van bijna €200 per maand voor ongeveer 300.000 woningen.

Kritieken en aanpassingen

Ondanks het initiële politieke draagvlak voor de wet, kreeg de wet – na kritiek vanuit verhuurders, De Raad van State en vele anderen – ook te maken met twijfel bij partijen zoals de VVD, PVV, en NSC, die vrezen voor een afname van het huuraanbod. Als antwoord hierop heeft De Jonge het voorstel aangepast om de bouw en verhuur van nieuwbouwwoningen te stimuleren, door onder andere een tijdelijke huurverhogingsmarge van 10% voor deze categorie toe te staan.

De wettelijke bepaling voor de jaarlijkse huurverhoging wordt nu vastgesteld op de stijging van de cao-lonen plus 1 procent, lezen we bij De Volkskrant. Voorheen was dit beperkt tot een opslag van 0,5 procent bovenop de cao-loonontwikkeling.

Deze aanpassingen beogen een evenwicht te vinden tussen het behouden van een gezond investeringsklimaat en het beschermen van huurdersbelangen. De Jonge benadrukt het belang van de wet voor de bestaanszekerheid van huurders en roept op tot een snelle behandeling in de Tweede Kamer.

Met aanvullende maatregelen zoals hogere nieuwbouwopslagen, aangepaste huurprijsstijgingen, en een herziene waardering van energielabels en voorzieningen hoopt de minister toch nog brede steun te verkrijgen voor het wetsvoorstel.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de toekomstige richting van de Nederlandse huurmarkt.