De partijstandpunten over de middenhuur

Steutelbos

Steutelbos Foto: Pixabay / mastersenaiper

In navolging van het voorgaande artikel heb ik van de genoemde partijen de standpunten t.a.v. regulering van de middenhuur in kaart gebracht. Heel simpel: ja, nee of onduidelijk. Daarnaast de passages uit de verkiezingsprogramma’s die over de middenhuur gaan.

Veel wijsheid in het stemhokje vandaag!

In navolging van het voorgaande artikel heb ik van de genoemde partijen de standpunten t.a.v. regulering van de middenhuur in kaart gebracht. Heel simpel: ja, nee of onduidelijk. Daarnaast de passages uit de verkiezingsprogramma’s die over de middenhuur gaan.

Veel wijsheid in het stemhokje vandaag!

PartijStandpunt regulering middenhuurRegulering middenhuur invoeren?
VVDWe maken het voor particulieren, investeerders en bouwers aantrekkelijk te investeren in middenhuur, door knelpunten die de bouw van middenhuur bemoeilijken, tegen het licht te houden.
We remmen huurprijsstijging. We beperken de grootste stijgingen van de huren en werken aan redelijke huurprijzen. Daarnaast zijn complexe regels voorgesteld om de huurprijs te berekenen. Die willen we aanpassen. We kiezen voor een eenvoudig systeem. We zorgen hiermee voor redelijke huurprijzen. Deze beperkingen moeten niet leiden dat verhuren niet meer loont. We houden daarin oog voor kleine verhuurders, zoals mkb’ers. Verhuren van woningen en het investeren door alle partijen in nieuwbouw van huurwoningen moet aantrekkelijk blijven.
Ja
BvNLHet plan om de middenhuur te reguleren wordt geschrapt.Nee
BBBHet voorgenomen doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor middeldure huurwoningen (naar 187 punten) wordt voorlopig bevroren. We onderzoeken eerst of het verder reguleren van de markt niet betekent dat er minder geïnvesteerd gaat worden.Nee
PVVGeen specifieke standpunten t.a.v. middenhuur.Onduidelijk
NSCWij vinden het van belang dat de huurprijsbescherming wordt versterkt en dat het gereguleerde deel van de huursector wordt uitgebreid, zodat de huren van honderdduizenden middenhuurwoningen effectief gereguleerd worden. We zorgen ervoor dat ontwikkelaars voldoende ruimte houden om te bouwen.
Misbruik van het puntensysteem bij kamerverhuur, met astronomische huurprijzen tot gevolg, moet worden tegengegaan. Het wordt eenvoudiger om een lagere huur af te dwingen als de verhuurder zich niet aan het puntensysteem houdt.
Ja
JA21Schrappen van verstikkende regels voor verhuurders in de vrije sector. We hebben alle partijen en aanbod nodig om de markt weer gezond te krijgen. Door concurrentie van aanbod in middenhuur dalen de huren in de vrije sector automatisch mee. Stoppen met ontmoedigen particuliere socialeen middenhuur door terugdraaien verhoging box 3-tarieven.Nee
FvDGeen standpunten bekend.Onduidelijk
D66D66 wil de bouw van onzelfstandige woningen aantrekkelijker maken en dat de huren betaalbaar zijn. Dat betekent onder andere dat het WWS-stelsel aangepast moet worden en dat huurtoeslag ook mogelijk wordt voor onzelfstandige huurwoningen (zolang de toeslagen nog niet zijn afgeschaft).Onduidelijk
GL/PvdABetaalbare huren in vrije sector. Voor veel mensen die een huis huren in de vrije sector, voelt de hoge huurprijs als een molensteen om de nek. Voor alle huurwoningen in Nederland voeren we een maximale huurprijs in die wordt berekend aan de hand van het puntenstelsel. Daarin gaat de rol van de WOZwaarde minder zwaar meetellen. Er komt een huisjesmelkersboete voor verhuurders die te hoge huren vragen. Gemeenten kunnen op te hoge huurprijzen handhaven en mogen vergunningen intrekken bij herhaaldelijke bestraffing voor te hoge huren. Alle huren stijgen maximaal mee met de inflatie, behalve als de inflatie hoger is dan de loonstijging: dan volgen we de cao-lonen. Als dit ervoor zorgt dat de gewenste investeringen in nieuwbouw en verduurzaming door woningcorporaties in het gedrang komen, maken we afspraken over additionele steun.Ja
DENKNiet bekend door storing website.Niet bekend door storing website.
VoltVolt is voorstander van de uitbreiding van de huurregulering naar het middensegment. Volt wil meer controles op eerlijke huurprijzen, ook als er wordt gewisseld van huurder. De gemeente moet proactief controles uitvoeren en boetes uitdelen als verhuurders de maximale huurprijzen niet respecteren.Ja
LEFZelfwoonplicht, huisjesmelkers onteigenen Huizen zijn om in te wonen, niet om slapend rijk mee te worden. Wie een huis koopt moet er wonen. Woon je er niet, dan komt het beschikbaar voor woningzoekenden.Onduidelijk, maar dit gaat nog verder…

Christiaan Crouwers

Christiaan Crouwers is founder van Vastgoed Insider