De pas aangenomen huurwet wakkert de vrees voor stijgende huurprijzen aan

Den Haag

Den Haag Foto: Zhi Zhou / Unsplash

  • Terwijl de Haagse wethouder Martijn Balster een daling van de huurprijzen verwacht, vrezen critici juist een stijging.
  • De wet zou vooral impact hebben op de vrije sector waar de huurprijzen flink door kunnen stijgen.
  • Experts en politici waarschuwen voor negatieve gevolgen zoals een vermindering van de beschikbare huurwoningen.

De recent aangenomen Wet betaalbare huur beoogt de huurprijzen in Nederland te matigen en wonen betaalbaarder te maken.

Echter, tegenstanders van deze wet, waaronder Richard de Mos en Arjen Dubbelaar van de partij Hart voor Den Haag, beweren dat deze wet juist het tegenovergestelde effect zal hebben. Volgens hen zal de wet niet alleen de huurprijzen doen stijgen, maar ook het aanbod van huurwoningen verlagen.

In AD Haagsche Courant, lichten De Mos en Dubbelaar hun sterke twijfels bij de wet verder toe. Zij zitten hiermee op het spoor van veel andere critici.

De zorgen richten zich vooral op de vrije sector, waar de wet geen maximum stelt aan huurprijzen, waardoor verhuurders mogelijk geneigd zijn om huren substantieel te verhogen.

Bovendien zouden strenge regels in de gereguleerde sector kunnen leiden tot een verschuiving van woningen naar de vrije sector, waar hogere huren gevraagd kunnen worden. Dit zou met name gelden voor nieuwere of onlangs gerenoveerde woningen.

Positieve insteek Haagse wethouder krijgt nog weinig bijval

Terwijl De Mos waarschuwt voor een forse stijging van de huurprijzen als gevolg van wat hij de “Hugo-wet” noemt, heeft wethouder Martijn Balster juist een andere kijk op de gevolgen van de wet.

Balster verwacht dat door de nieuwe wetgeving de huren flink zullen dalen, omdat de wet bedoeld is om de huurprijzen te reguleren en te beheersen. Deze optimistische visie wordt echter niet breed gedragen, zoals blijkt uit de zorgen die leven bij andere beleidsmakers en marktobservatoren.

Ondanks Balsters positieve kijk op de mogelijke gevolgen van de wet, tonen de eerste reacties uit de markt en van critici aan dat er substantiĆ«le risico’s en onbedoelde effecten kunnen optreden. Er is bezorgdheid dat eigenaren van huurwoningen hun panden uit de huurmarkt zullen terugtrekken, waardoor deze verkocht worden in plaats van verhuurd, wat leidt tot een afname van beschikbare huurwoningen.

Vooruitzichten en mogelijke oplossingen

Gezien de groeiende kritiek en de uiteenlopende meningen over de effecten van de wet, zullen er mogelijk aanpassingen of hervormingen nodig zijn om de beoogde doelen van betaalbaar wonen te bereiken zonder negatieve neveneffecten.

De overheid zou kunnen overwegen om flexibeler regelgeving te introduceren die rekening houdt met de dynamiek van zowel de gereguleerde als de vrije huursector.