De reguleringsplannen van minister De Jonge: stijgende huurprijzen vrije sector nu al zichtbaar

Wonen

Wonen Foto: CNS

  • Minister De Jonge’s voorstel om de huurprijzen in het middensegment te limiteren tot maximaal €1150 roept weerstand op bij particuliere beleggers die menen dat dit hun investeringsbereidheid zal verminderen.
  • De voorgestelde reguleringen kunnen leiden tot een vermindering van het aanbod in de vrije huursector, wat de prijzen verder opdrijft en onderhoud en renovaties ontmoedigt.
  • Kritiek op de plannen omvat zowel de financiële uitvoerbaarheid van investeringen in het middensegment als persoonlijke kritieken op de aanpak en uitlatingen van De Jonge.

Terwijl Minister De Jonge vasthoudt aan zijn plannen, die hij noodzakelijk acht tegenover wat hij beschouwt als egoïsme van beleggers, blijft de vraag of deze reguleringen de woningmarkt gezonder zullen maken. Beleggers en experts vragen om oplossingen die zowel economisch haalbaar zijn als bijdragen aan een evenwichtige woningmarkt.

De kritiek op het huurbeleid van Minister De Jonge is niet alleen afkomstig van beleggers en vastgoedondernemers. Ook gerenommeerde instanties zoals de Raad van State en academische experts uiten bedenkingen.

Aanhoudende kritiek op huurbeleid van minister De Jonge

De Raad van State heeft specifiek gewezen op negatieve effecten zoals lange wachtlijsten, het fenomeen van scheefwoners, en verminderde mobiliteit op de arbeidsmarkt. Deze factoren kunnen de woningmarkt verder onder druk zetten en de investeringsbereidheid significant beïnvloeden. Deze zorgen zijn indicatief voor de brede weerstand tegen de plannen, die volgens critici de kernproblemen op de huurmarkt niet adequaat aanpakken.

Voorspellingen van vastgoedadviseur CBRE en academici zoals Peter Boelhouwer van de Universiteit Delft en Johan Conijn van de Universiteit van Amsterdam schetsen een somber beeld.

CBRE waarschuwde dat het beleid zal resulteren in een afname van betaalbare huurwoningen, een daling van de investeringsbereidheid in nieuwbouw, en uiteindelijk tot stijgende huren in het overblijvende vrije segment.

Professor Boelhouwer benadrukt de potentiële vermindering van het aantal huurwoningen met zo’n 100.000, een krimp die vooral kleine beleggers zal raken die zich richten op het transformeren van bestaand vastgoed.

Conijn voegt hieraan nog de kritiek toe dat de balans tussen verhuurder en huurder verstoord raakt, waarbij de belangen van de huurders door het nieuwe beleid niet voldoende gewaarborgd worden.

De negatieve impact is al merkbaar

Deze kritieken tonen aan dat het beoogde beleid wellicht meer problemen creëert dan oplost.

De impact van deze reguleringen is reeds merkbaar in Amsterdam, zegt makelaar Jeel Heule, tegenover Quote.

“Waar ik voorheen woningen verhuurde voor tussen de €1200 en €1800, zijn die prijzen gestegen naar €1700 tot €2250.” Het gelimiteerde aanbod drijft de huurprijzen omhoog en ontmoedigt beleggers om te investeren in noodzakelijk onderhoud, zoals goede isolatie.

Zoals ook Niek Sandmann, ‘een veteraan in het vastgoed’, tegenover het blad aangeeft: “Bij het verhuren van een sociale huurwoningen moet al pakken geld bij.” Nu de grens slechts €200 hoger ligt voor het middensegment, ziet hij dat beleggers noodgedwongen hun heil elders zoeken voor rendement.

Uitpondgolf staat nog maar aan het begin

Het sentiment van Sandmann wordt breed gedragen in de sector, resulterend in een ‘uitpondgolf’, zoals we al constateerden.

Onder invloed van de beleidsmaatregelen van minister De Jonge verkopen vastgoedbeleggers steeds meer woningen aan eigenaar-bewoners, zo bewees Kadasterdata uiteindelijk.

Bij elkaar zal maar liefst 71% van de lezers van Vastgoed Insider beslissen tot verkoop van het woningbezit als de wet doorgaat. Die golf is nu pas net een beetje zichtbaar en komt nog bovenop de huidige afbouw.