De revolutie op de huurmarkt: de nieuwe wetgeving en de gevolgen

Appartementen bij een park

Appartementen bij een park Foto: CNS

  • De Wet betaalbare huur verlaagt de huurprijzen voor 300.000 woningen en verbiedt tijdelijke huurcontracten.
  • Nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten, wat voor bestaande huurders beperkingen meebrengt.
  • Experts zien zowel voordelen als uitdagingen in de nieuwe wetgeving.

De Wet betaalbare huurbetekent dat de huurprijzen voor ongeveer 300.000 huurwoningen gemiddeld met €190 per maand zullen dalen. Bovendien is het verbod op tijdelijke huurcontracten ingevoerd, wat aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt voor huurders en verhuurders.

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Voor bestaande huurders verandert er weinig, tenzij hun woning bij herberekening in het sociale segment valt.

Tijdelijke huurders moeten verhuizen zodra hun contract afloopt, en het is onzeker of verhuurders de woningen opnieuw zullen verhuren of zullen kiezen voor verkoop, mede door belastingverhogingen en de nieuwe huurwetten.

Voordelen en uitdagingen

In De Telegraaf lezen we een analyse van de gevolgen. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer identificeert twee groepen die profijt zullen hebben van de nieuwe wetgeving: nieuwe huurders die een lagere huur kunnen krijgen en kopers van voormalige huurwoningen.

Echter, de gemiddelde uitpondwaarde van ex-huurwoningen is hoog, wat betekent dat voornamelijk oudere en financieel sterkere kopers hiervan zullen profiteren.

Marcel Trip van de huurdersorganisatie Woonbond benadrukt uiteraard juist de voordelen van het verbod op tijdelijke contracten.

Huurders hoeven nu niet meer elke twee jaar te verhuizen, wat voor veel stabiliteit zal zorgen. Echter, voor specifieke groepen zoals studenten en gescheiden ouders blijven tijdelijke contracten toegestaan, wat kan leiden tot een verschuiving in de verhuurmarkt richting deze groepen.

Impact op nieuwbouw en huurmarkt

Woningexpert Lennard Magis van vastgoedadviseur JLL geeft in zijn commentaar tegenover de krant aan de nieuwe wetgeving als positief voor de nieuwbouwmarkt te zien, omdat er nu meer duidelijkheid is over de toekomstige huurstromen.

Echter, de doorlooptijd voor grootschalige nieuwbouwprojecten blijft lang, waardoor het aanbod van middeldure huurwoningen voorlopig schaars zal blijven.

De invoering van de Wet betaalbare huur brengt zo aanzienlijke veranderingen met zich mee voor de Nederlandse huurmarkt. Voor verhuurders brengt het nieuwe huurregime ook uitdagingen met zich mee.

Het delen van woningen wordt financieel minder aantrekkelijk, aangezien iedere bewoner een individueel kamerhuurcontract moet krijgen met lagere huurprijzen. Dit kan resulteren in leegstand wanneer huurders vertrekken.

Terwijl sommige groepen profiteren van lagere huren en stabielere contracten, staan andere groepen voor nieuwe uitdagingen. De wetgeving zal naar verwachting leiden tot een verdere verschuiving in de markt, waarbij de impact op zowel de huur- als de koopmarkt nog verder zal moeten blijken.