De risico’s van verhuur op ‘verkeerde’ hypotheek: stel uit Arnhem raakt huis kwijt

Een gezicht op Arnhem

Een gezicht op Arnhem Foto: Graddes / Unsplash

  1. Hypotheekverstrekker Obvion mag de woning van een stel in Arnhem openbaar verkopen wegens ongeoorloofde kamerverhuur.
  2. Dit echtpaar had geen schriftelijke toestemming van Obvion voor de kamerverhuur, wat in strijd is met de hypotheekvoorwaarden.
  3. Het echtpaar moest de resterende hypotheekschuld van circa tweeëneenhalve ton binnen drie maanden voldoen, waar zij niet aan konden voldoen.

In een recente uitspraak heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald dat hypotheekverstrekker Obvion het recht heeft om een woning in Arnhem openbaar te verkopen. De reden? Het eigenaarsechtpaar verhuurde zonder toestemming kamers, wat in strijd is met de voorwaarden van hun hypotheekovereenkomst.

De zaak kwam aan het licht toen Obvion ontdekte dat het echtpaar kamers verhuurde zonder daarvoor de vereiste schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Volgens de voorwaarden van de hypotheek mag verhuur alleen plaatsvinden met goedkeuring van de hypotheekverstrekker, iets waar het echtpaar niet aan had voldaan.

‘Geldige redenen om de kamerverhuur niet toe te staan’

Ondanks dat het echtpaar beweerde dat Obvion “geen redelijk belang” had bij de openbare verkoop en dat de kamerverhuur geen negatieve impact had op het hypotheeklabel van Rabobank, oordeelde het gerechtshof anders, zo schrijft AM Web.

Het echtpaar verdedigde zich door te stellen dat ze ’ter goeder trouw’ bijverdienden met de kamerverhuur. Echter, in hun hypotheekovereenkomst met Obvion was duidelijk vermeld dat verhuur zonder expliciete toestemming niet toegestaan was. Daaarop stond het echtpaar voor de uitdaging om binnen drie maanden de resterende hypotheekschuld van ongeveer 250.000 euro op te brengen, een aanzienlijke financiële last.

De rechter benadrukte dat Obvion geldige redenen had om de kamerverhuur niet toe te staan, waaronder verschillen in voorwaarden zoals de inkomenstoets en rentetarieven voor hypotheken die kamerverhuur wel toestaan. Bovendien bleek dat het echtpaar de hypotheek niet kon betalen zonder de inkomsten uit de kamerverhuur en dat ze Obvion onvoldoende hadden geïnformeerd over hun financiële situatie.

Consequenties van niet-naleven van de voorwaarden in hypotheekovereenkomst

Deze zaak onderstreept het belang van transparantie en het naleven van de voorwaarden in hypotheekovereenkomsten. Wanneer fraude of schending van de voorwaarden aan het licht komt, kunnen de consequenties ernstig zijn, waaronder de verplichting om het volledige geleende bedrag onmiddellijk terug te betalen.

Dit kan leiden tot de noodzaak van de verkoop van de woning, wat verder gecompliceerd wordt door huurbescherming van de huurders, wat de woningwaarde negatief beïnvloedt.

In dit soort zaken gaat het natuurlijk niet alleen om eigen woning-bezitters, maar juist ook om vastgoedbeleggers. Beleggen in vastgoed is een serieuze zaak. Het is in het belang van huurder, verhuurder en maatschappij dat men zich aan de regels houdt.

Eerder zagen we al investeerders die zo door schade en schande wijs waren geworden: “Op de zwarte lijst voor 10 jaar! En ik had maar twee weken de tijd om mijn hypotheek volledig terug te betalen…”, zo liet een vastgoedbelegger weten.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.