De waarschuwingen van JP Morgan voor economische risico’s: wat vastgoedverhuurders moeten weten

Skyline van Londen met kantoor van JP Morgan

Skyline van Londen met kantoor van JP Morgan Foto: Matthew Foulds / Unsplash

  • Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, waarschuwt voor disconnectie tussen marktenthousiasme en economische realiteit.
  • Inflatie, geopolitieke onrust en hoge leentarieven kunnen de vastgoedmarkt beïnvloeden.
  • Vastgoedverhuurders moeten anticiperen op mogelijke economische schommelingen en inflatiedruk.

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, heeft zijn zorgen geuit over de huidige marktdynamiek. Volgens Dimon is het enthousiasme op de markten losgezongen van de economische situatie in de Verenigde Staten en wereldwijd.

Hij wijst op de mogelijkheid dat er iets grondig mis kan gaan, een angst die hij deelde net voordat de Dow Jones-index voor het eerst door de 40.000 puntengrens brak.

De recente marktrally werd gestimuleerd door een kleine daling van de inflatie in de VS, wat beleggers optimistisch maakte over mogelijke renteverlagingen door de Federal Reserve. Dit leidde tot recordhoogtes voor de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq, evenals de Europese Stoxx 600.

Echter, Dimon waarschuwt dat euforie misschien niet gerechtvaardigd is gezien de aanhoudende inflatoire krachten, zo schrijft het Financieele Dagblad.

De impact van inflatie en rente op vastgoed

Dimon benadrukt dat er veel inflatoire krachten op de loer liggen, zoals mega-investeringen in vergroening, publieke infrastructuur, militaire herbewapening, en herstructurering van internationale handel. Deze factoren zullen naar verwachting een opwaartse druk op de prijzen uitoefenen en kunnen ervoor zorgen dat de rentevoeten langer hoog blijven dan de markt momenteel incalculeert.

Voor vastgoedverhuurders betekent dit dat hoge rentes een aanzienlijke impact kunnen hebben op de financieringskosten.

Als de rentevoeten richting 8% of hoger stijgen, zoals Dimon voorspelt, zal dit de kosten voor het financieren van vastgoedprojecten verhogen en mogelijk de winstmarges drukken.

Hogere rentes kunnen ook leiden tot lagere vastgoedwaarden, aangezien de hogere kosten voor leningen de contante waarde van toekomstige huurinkomsten verminderen.

Naast inflatie en renteverhogingen, wijst Dimon ook op mogelijke geopolitieke crises die de economische situatie verder kunnen compliceren. Onzekerheid over geopolitieke ontwikkelingen kan leiden tot volatiliteit op de financiële markten, wat op zijn beurt weer impact heeft op de vastgoedsector.

Voorbereiden op economische schommelingen

Voor vastgoedverhuurders is het cruciaal om deze waarschuwingen serieus te nemen. De combinatie van aanhoudende inflatie, hogere rentes en geopolitieke onzekerheid kan de vastgoedmarkt aanzienlijk beïnvloeden.

Het is verstandig om nu al maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Dit kan betekenen dat huurcontracten moeten worden herzien om inflatiecorrecties op te nemen, of dat er wordt gezocht naar vaste rente-overeenkomsten om toekomstige rentestijgingen af te dekken.

Emeritus hoogleraar Sylvester Eijffinger benadrukt bovendien dat structurele problemen, zoals vergrijzing en stijgende zorg- en energiekosten, blijvende inflatiedruk zullen veroorzaken, zo schrijft het FD.

Hij waarschuwt dat landen met hoge staatsschulden, zoals de VS en diverse Europese landen, meer zullen moeten uitgeven aan rentebetalingen, wat de investeringsruimte beperkt en mogelijk leidt tot hogere belastingen of bezuinigingen.