De Wet betaalbare huur en de uitdagingen zijn een fragiele balanceeract – ook voor de toekomst

Vrouw in kamer

Vrouw in kamer Foto: CNS

  • De Wet betaalbare huur heeft de Tweede Kamer flink bezig gehouden met een uitgebreid debat en talrijke amendementen.
  • Belangrijke amendementen die door de Tweede Kamer zijn weggestemd, zouden grote impact hebben gehad op de nieuwbouw van huurwoningen, wat zorgen baart bij beleggers en ontwikkelaars.
  • De Wet betaalbare huur wil de huurmarkt reguleren, maar stuit op kritiek dat dit averechts kan werken door afname van het aanbod in de vrije huursector, wat de huurmarkt juist zou kunnen schaden.

Vorge week stond de Tweede Kamer in het teken van een uitgebreid debat over de Wet betaalbare huur, die bedoeld is om de snel stijgende huurprijzen in Nederland aan banden te leggen.

Tijdens meerdere lange sessies, waaronder een plenair slotdebat dat tot diep in de nacht duurde, werd de delicate balans tussen huurderbescherming en de stimulans voor investeerders fel bediscussieerd.

Een verdeeld huis over noodzakelijke maatregelen

De verschillen in visie tussen de politieke partijen waren duidelijk. Terwijl sommige partijen, zoals de ChristenUnie en D66, aandrongen op strenge reguleringen zoals het beperken van de WOZ-waarde in huurprijzen, zagen anderen, waaronder de VVD en BBB, hierin juist een bedreiging voor de investeringsbereidheid en daarmee voor de beschikbaarheid van huurwoningen.

Ondanks de indiening van 23 amendementen, werden er vijftien weggestemd, wat duidt op een precaire zoektocht naar consensus. Binnenlands Bestuur zette de precaire situatie nog even op een rijtje:

Steun en kritiek uit verschillende hoeken

Investeerders en belangenorganisaties zoals NEPROM en IVBN reageerden geschrokken op de voorstellen, vooral die welke de nieuwbouw van zo’n 50.000 huurwoningen konden beïnvloeden.

De angst voor een afname in het aanbod van huurwoningen is niet ongegrond, zoals ook aangegeven door de Raad van State en De Nederlandsche Bank, die waarschuwden voor de potentiële schaarste in het middensegment als gevolg van de nieuwe regelgeving.

De Wet betaalbare huur wordt ondersteund door een breed scala aan stakeholders, waaronder gemeenten en woningcorporaties, die de uitbreiding van het puntensysteem naar de middenhuur toejuichen.

Echter, er is ook bezorgdheid dat, ondanks de goede intenties, de wet de huurmarkt kan destabiliseren door investeerders af te schrikken. Dit sentiment werd versterkt door kritiek vanuit de VVD en BBB, die stellen dat de wet investeerders kan demotiveren, waardoor deze zich mogelijk terugtrekken uit de huurmarkt.

Toekomstige richtingen en aanpassingen

In reactie op de zorgen zijn er amendementen aangenomen om enige flexibiliteit te bieden, zoals de nieuwbouwopslag die voor een periode van twintig jaar extra huurverhogingen mogelijk maakt om investeringen te stimuleren.

Toch blijft het spanningsveld tussen bescherming van huurders en het stimuleren van de bouw en onderhoud van huurwoningen een centraal thema.

De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de wet, en het is zo nog onzeker of de wet definitief geïmplementeerd zal worden.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.