Deze ontwikkelingen in het huurrecht zijn nu belangrijk voor vastgoedinvesteerders

Een park

Een park Foto: CNS

 1. De Wet betaalbare huur en de Wet vaste huurcontracten ondergaan significante wijzigingen, gericht op het creëren van meer betaalbare huurwoningen en het reguleren van de tijdelijke huurovereenkomsten.
 2. Nieuwe regels en aanpassingen, zoals de beperking van de terugwerkende kracht van huurprijsindexering tot één jaar, roepen op tot waakzaamheid onder verhuurders.
 3. Er is een groeiende behoefte aan duidelijkheid en aanpassingsvermogen bij verhuurders, gezien de kritiek en de politieke discussie rondom de voorgestelde wijzigingen.

De recente en aankomende veranderingen in het Nederlandse huurrecht brengen aanzienlijke uitdagingen en kansen met zich mee voor verhuurders van woonruimtes.

Köster Advocaten zette een aantal belangrijke ontwikkelingen in het huurrecht op een rijtje in een Huurrecht Update.

De Wet betaalbare huur, voorgesteld om het middensegment van huurwoningen te reguleren, heeft tot doel de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen te vergroten.

Ondanks de goede bedoelingen, wordt deze wet geconfronteerd met kritiek van deskundigen en politieke partijen vanwege de potentiële toename van schaarste op de huurmarkt.

Deze uitzonderingen zijn er voor de Wet vaste huurcontracten

Tegelijkertijd streeft de Wet vaste huurcontracten ernaar tijdelijke huurovereenkomsten te beperken, met uitzonderingen voor specifieke groepen zoals studenten en urgent woningzoekenden. Deze veranderingen vereisen een zorgvuldige navigatie van verhuurders, die zich moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en hun praktijken dienovreenkomstig moeten bijstellen.

Er zijn acht uitzonderingen te noemen voor de Wet vaste huurcontracten, daarvoor blijft tijdelijke verhuur mogelijk:

 1. Studenten
 2. Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders wonen
 3. Urgent woningzoekenden
 4. Huurders met wie de verhuurder een tweedekanscontract aangaat: huurder waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld omdat deze ernstige overlast veroorzaakte
 5. Wezen en nabestaanden
 6. Gescheiden ouders
 7. Huurders die werken op de Waddeneilanden
 8. Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn op definitieve huisvesting

Wet maximering huurprijsverhogingen

Daarnaast introduceert de verlenging van de Wet maximering huurprijsverhogingen nieuwe beperkingen voor de indexering van huurprijzen, waardoor de terugwerkende kracht wordt beperkt tot één jaar. Dit onderstreept het belang voor verhuurders om jaarlijks hun huurders te informeren over huurverhogingen, om recht te houden op aanpassingen.

De discussie en de politieke weerstand tegen bepaalde aspecten van deze wetgeving benadrukken de complexiteit en de gevoeligheid van het huurrecht in Nederland. Verhuurders dienen alert te blijven op de ontwikkelingen en moeten wellicht hun strategieën herzien om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en om te gaan met de veranderende marktdynamiek.

Het is cruciaal om proactief te blijven, goed geïnformeerd te zijn en, indien nodig, juridisch advies in te winnen om de impact van deze wetgeving op hun bedrijfsvoering te minimaliseren.