Dit stroomschema geeft je stapsgewijs inzicht in de Wet betaalbare huur

Uitsnede schema Overgangsrecht Wet betaalbare huur

Overgangsrecht Wet betaalbare huur Foto: IJzer advocaten

De wet betaalbare huur is een complexe wet vanwege de ingrijpende systeemwijziging die het met zich meebrengt. Omdat deze wet verschillende onderling samenhangende wetten beïnvloedt, is het moeilijk te overzien wat de exacte gevolgen zijn voor lopende huurovereenkomsten.

Het team van IJzer advocaten heeft een stroomschema ontwikkeld om inzicht te verschaffen in de werking van het overgangsrecht.

Onderstaand schema (Of download in pdf) helpt verhuurders om stap voor stap de relevante vragen te doorlopen die hun rechtspositie bepalen bij bestaande huurovereenkomsten. Het is ook nuttig voor diegenen die een huurcontract willen afsluiten dat vóór 1 juli 2024 wordt getekend maar pas daarna ingaat.

Schema overgangsrecht Wet betaalbare huur, bron: IJzer advocaten

Hoewel de antwoorden niet volledig in het stroomschema passen en de vragen soms ingekort zijn,

Het schema biedt je praktische tips om je rechtspositie te beschermen. De antwoorden en volledige vragen passen niet in het stroomschema. Daarvoor is er een aparte notitie met toelichtingen opgesteld, die je vindt in in de webshop van IJzer advocaten.

In de notitie worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Overgangsrecht geliberaliseerde huur;
  • Toepasselijkheid nieuwe liberalisatiegrens;
  • Termijn waarbinnen verbeteringen moeten worden doorgevoerd;
  • Toepasselijkheid nieuwe puntentelling;
  • Overgangsrecht bij groepswonen (als zelfstandige woonruimte aan woningdelers verhuurde woning);
  • Overgangsrecht kamerverhuur;
  • Overgangsrecht bij huurovereenkomsten die ingaan na inwerkingtreden Wbh.

Check alvast je energielabel

Een belangrijk advies voor alle verhuurders is om het energielabel van hun pand te controleren, aangezien een onjuist label aanzienlijke invloed kan hebben op de toepassing van het overgangsrecht.

Voor het overgangsrecht van de Wet betaalbare huur is het essentieel om vóór 1 juli 2024 je energielabel te controleren en indien nodig een nieuw label aan te vragen.

Veel energielabels die momenteel nog geldig zijn, worden in het nieuwe Woningwaarderingsstelsel (WWS) genegeerd. Als je op de ingangsdatum van de nieuwe huurwet niet het juiste label hebt, wordt alleen naar het bouwjaar van de woning gekeken. Als verhuurder is het daarom verstandig om het energielabel te controleren en indien nodig te vernieuwen.

Daarvoor kun je terecht op ep-online.nl. Hier check je eenvoudig de status van je enerielabel. Is de afgiftedatum van 2014 of eerder, dan heb je sowieso een nieuw label nodig. Ligt de afgiftedatum tussen 2015 en 2020, dan is het belangrijk om te zien of er een energie-index (EI geldig voor WWS) vermeld wordt. Is dat niet het geval; dan is er actie nodig, zo blijkt uit deze bijdrage van Laurens Vrakking van IJzer Advocaten op LinkedIn.