DNB stelt ook verduurzamingsplicht eigenwoning-bezitters voor

Eigen huis

Eigen huis Foto: CNS

  • Financiële Mogelijkheden Onderbenut: Ondanks dat de meeste Nederlandse huiseigenaren de financiële middelen hebben om hun woning te verduurzamen, blijft grootschalige actie uit.
  • DNB’s Oproep aan de Overheid: De Nederlandsche Bank benadrukt de noodzaak voor de overheid om de bekendheid van verduurzamingsmogelijkheden te vergroten om een mogelijke verduurzamingsplicht te voorkomen.
  • Potentiële Verduurzamingsplicht: Bij aanhoudende achterstand in verduurzaming overweegt DNB een verplichting, vergelijkbaar met bestaande regelgeving voor kantoorpanden en huurwoningen.

Een recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) toont aan dat een groot deel van de Nederlandse huiseigenaren financieel in staat is om hun woningen te verduurzamen, maar dat velen dit nog niet doen.

Ondanks de aanwezigheid van voldoende spaargeld en toegankelijke leenmogelijkheden, waaronder gunstige voorwaarden van het Warmtefonds, blijft de daadwerkelijke uitvoering van verduurzamingsprojecten achter.

In 2023 kon 95% van de huiseigenaren hun huis upgraden naar energielabel B en een warmtepomp installeren, een stijging ten opzichte van 86% in 2020.

Desondanks zet een groot deel deze stappen niet, zelfs niet met beschikbare subsidies en leningen. DNB wijst erop dat de bekendheid van deze mogelijkheden onder huiseigenaren tekortschiet, wat bijdraagt aan de vertragende voortgang van de woningverduurzaming in Nederland.

Achterstand in verduurzaming

Nederland heeft als doel gesteld om in 2030 2,5 miljoen woningen te hebben verduurzaamd. Volgens DNB loopt Nederland echter achter op deze ambitie, en de bank stelt dat zonder verbeterde bekendmaking van de financiële steun en de voordelen van verduurzaming, een verduurzamingsplicht onvermijdelijk lijkt. Dit zou in lijn zijn met bestaande eisen aan energielabels voor kantoorpanden en toekomstige regels voor huurwoningen.

DNB adviseert de overheid om de voordelen van verduurzaming actiever te promoten en de bestaande steunmaatregelen te handhaven.

Dit omvat het behouden van gunstige leningen en subsidies, waardoor huiseigenaren gestimuleerd worden om de nodige aanpassingen te maken.

Bovendien, als een verduurzamingsplicht wordt overwogen, benadrukt DNB het belang van voldoende tijd en handelingsperspectief voor huizenkopers om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

Het onderzoek van DNB legt een duidelijke noodzaak bloot voor meer actie en bewustwording rondom het verduurzamen van koopwoningen in Nederland.

De bank roept op tot een actievere rol van de overheid om de overgang naar een duurzamere woningmarkt te versnellen, waarbij de nadruk ligt op het informeren en faciliteren van huiseigenaren. Hierdoor kan niet alleen de nationale doelstelling voor 2030 dichterbij komen, maar ook een duurzamere toekomst voor alle Nederlanders.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.