Door alle maatregelen is ‘middenhuur niet meer door de markt te organiseren’

Appartementen

Appartementen Foto: CNS

  1. Woningcorporaties kampen met significante uitdagingen bij het bouwen van betaalbare huurwoningen, mede door financiële beperkingen en stijgende bouwkosten.
  2. Het jaarlijkse doel van 90.000 nieuwe woningen wordt niet gehaald; met slechts 73.000 woningen vorig jaar en een verwachte verdere daling.
  3. Experts pleiten voor overheidsinterventies, waaronder het afschaffen van ‘onterechte belastingen’ op corporaties en het verhogen van ambtelijke capaciteit bij gemeenten.

Woningcorporaties staan voor een aanzienlijke opgave in Nederland, waar de behoefte aan betaalbare huurwoningen blijft stijgen. Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft, ziet aanzienlijke hindernissen die de realisatie van voldoende betaalbare woningen belemmeren.

Corporaties, die een cruciale rol spelen in het aanbieden van sociale en middenhuurwoningen, lopen vooral tegen financiële beperkingen aan, zo signaleert Boelhouwer in een interview met VGvisie.

Met een jaarlijks doel van circa 90.000 nieuwe woningen, is het resultaat van 73.000 woningen vorig jaar teleurstellend. Bovendien wijzen prognoses op een verdere daling naar slechts 55.000 woningen in de komende twee jaar. Dit tekort heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen voor potentiële huurders maar ook voor de bredere maatschappij, die kampt met een escalerend woningtekort.

Boelhouwer benadrukt dat de financiële positie van corporaties te zwak is om hun taak effectief uit te voeren. Met de opdracht om jaarlijks 33.000 woningen te realiseren, waarvan de helft niet wordt gehaald, staat de sector voor een bijna onmogelijke opgave. De stijgende bouwkosten en rentetarieven compliceren de situatie verder, waardoor de mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie beperkt worden.

Politieke voorstellen voor huurmatiging verergeren het probleem, volgens Boelhouwer. Ondanks het afschaffen van de verhuurderheffing, een stap in de goede richting, blijven er significante financiële uitdagingen bestaan. Deze worden verder gecompliceerd door de verplichtingen rondom verduurzaming van het woningbestand.

“Middenhuur is niet meer door de markt te organiseren, die kan niet meer uit door de maatregelen van de minister”, stelt Boelhouwer in het interview.

Als potentieel lichtpunt zit Boelhouwer nog wel de oproep van Martin van Rijn, voorzitter van koepel Aedes, tot het afschaffen van de vennootschapsbelasting voor corporaties.