Drastische daling in commercieel vastgoedbeleggingen begin 2023

Foto:

  • In Q1 2023 daalden de beleggingen in commercieel vastgoed met 60% tot €1,4 miljard volgens CBRE.
  • Het investeringsniveau is het laagst sinds 2015, 57% onder het langjarig gemiddelde.
  • Belangrijkste oorzaken: financieringsrente stijging, waardedaling en nieuwe wet- en regelgeving.

In het eerste kwartaal van 2023 merkte CBRE een scherpe afname in beleggingen. Dit werd sterk beïnvloed door factoren zoals de verhoogde financieringsrente en een reeks van nieuwe wet- en regelgeving, dat schrijft Business Insider. Deze regels betreffen zaken als de overdrachtsbelasting, fiscale behandeling van vastgoedbeleggingen, huurprijsregulering en wijzigingen in de overdrachtsbelastingvrijstelling.

Trage vergunningstrajecten in Nederland hebben tevens een impact, met name voor buitenlandse beleggers die nu huiverig zijn om te investeren in Nederlands vastgoed. Ondanks deze uitdagingen is CBRE positief gestemd over Q2 2023, waarbij een mogelijke stabilisatie van de kapitaalmarktrente een rol kan spelen in prijsstabiliteit.