Drastische terugval in Nederlandse woningbeleggingsmarkt: meer duidelijkheid en nieuwe stimulansen noodzakelijk

Huizenrij

Huizen Foto: CNS

  • Het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt is gedaald naar 3,8 miljard euro in 2023, een daling van 51% ten opzichte van 2022.
  • Internationale beleggers tonen terughoudendheid door stijgende rente en onzekerheid over woningmarktregulering, terwijl de rol van woningcorporaties toeneemt.
  • Politieke onzekerheid en kritiek op nieuwe wetsvoorstellen zorgen voor afwachtende houding onder beleggers in de huurwoningmarkt.
  • Lees ook: Particuliere vastgoedbelegger ziet rendement verdampen, zo concluderen ambtenaren van Financiën

In 2023 nam het totale transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt met 51% af, dat ziet beleggingsdienstverlener Capital Value.

In totaal bereikten de investeringen een waarde van 3,8 miljard euro, fors minder in vergelijking tot de 7,6 miljard euro in 2022. Binnen dit totaal is 2,27 miljard euro geïnvesteerd in de bouw van nieuwe huurwoningen, wat neerkomt op ongeveer 9.000 woningen.

Dit aantal nieuw gebouwde huurwoningen vertegenwoordigt een significante daling ten opzichte van het jaarlijkse gemiddelde van 14.500 woningen over de afgelopen vijf jaar. De belangrijkste factoren die bijdragen aan deze afname zijn de gestegen rente en onzekerheden rondom de regulering van de woningmarkt.

Vooral internationale beleggers trekken zich terug uit de markt voor nieuwbouw huurwoningen, schrijft Capital Value. Woningcorporaties blijken de grootste investeerders in 2023, ondanks dat ook zij hun doelstellingen niet halen. Voor het realiseren van meer betaalbare huurwoningen in de komende twee jaar zijn aanvullende stimulerende maatregelen, zoals de Startbouwimpuls, essentieel.

De afname van het transactievolume volgt op een opeenstapeling van factoren waardoor woningbeleggingen minder rendabel worden. Dit nog naast de heersende onzekerheid over toekomstige regelgeving in de woningmarkt. Deze factoren hebben met name geleid tot terughoudendheid bij internationale beleggers, waarbij hun aandeel in het transactievolume is gedaald van 27% in 2022 naar 11% in 2023. Aan de andere kant nam het aandeel van woningcorporaties toe van 23% naar 37%.

De behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid in regelgeving is evident voor beleggers. De recente politieke ontwikkelingen, waaronder de val van het kabinet en kritische opmerkingen van de Raad van State over de Wet Betaalbare Huur en de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting, hebben geleid tot aanhoudende onzekerheid.