‘Duurzaamheid en snelheid essentieel voor toekomst bouwsector’

Een renovatie

Een renovatie Foto: CNS

  1. Michel Baars, oprichter van duurzaam sloopbedrijf New Horizon en prefab leverancier Moos, beklemtoont de noodzaak van duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector.
  2. Hij ziet duurzaamheid niet als een hindernis voor de woningmarkt, maar als een oplossing voor het huidige ‘infarct’.
  3. Baars bekritiseert lange inspraakprocedures en een terughoudende financiële sector die innovatie in de weg staan.

De bouw- en vastgoedsector staat op een keerpunt waarbij duurzaamheid niet langer als een optionele toevoeging kan worden gezien, maar als een fundamentele noodzaak. Michel Baars, voormalig eigenaar van New Horizon en medeoprichter van Moos, spreekt zich hierover uit in een recent interview met VGVisie.

Volgens Baars kan de sector het zich niet permitteren om vast te houden aan kleine, incrementele veranderingen. “We hebben een stikstofplafond, een klimaatprobleem en niet voldoende uitvoerende werknemers,” zegt hij. “Alle adertjes naar onze hartspier zitten dus dicht.” Het is voor Baars duidelijk dat alleen een integrale aanpak ons ‘van de grond’ kan helpen.

Duurzaam bouwen: noodzaak, geen keuze

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) wordt genoemd als een voorbeeld waarbij de regelgeving de vooruitgang kan belemmeren. Baars bekritiseert het huidige klimaat waarbij de langzaamste spelers de snelheid van innovatie bepalen. Een ander struikelblok is de financierbaarheid van duurzame projecten. Baars ervaart dat banken terughoudend zijn met het financieren van circulaire economieprojecten, ondanks hun publiekelijke steun aan duurzaamheid. “Ze doen feitelijk gewoon niets”.

Baars is van mening dat de sector sneller moet schakelen en zich moet openstellen voor nieuwe manieren van bouwen, zoals prefabricatie en circulaire economie. Hij pleit voor kortere inspraakprocedures en een snellere toetsing van bouwplannen om de innovatie te versnellen.

De uitdaging ligt niet alleen in het realiseren van projecten, maar ook in het overtuigen van de sector van de noodzaak van verandering.

Het interview met Baars laat in ieder zien dat het niet alleen gaat om ideeën, maar om actie. “Ik bouw liever een eigen speedboat in de hoop dat ze volgen,” zegt hij.