ECB en rentebeleid: vooruitzicht op renteverlaging, maar daarna kan het wel eens over zijn

Euroteken van gras

Euro Foto: CNS

  • Inflatie in de eurozone blijft hoger dan verwacht, met een stijging van 2,6% in mei.
  • Steun voor renteverlaging binnen de ECB groeit, ondanks aanhoudende inflatiedruk.
  • De verwachte eerste renteverlaging kan zo wel eens direct ook voor enige tijd te laatste zijn.

Een renteverlaging van de Europese Centrale Bank lijkt zeker mogelijk, maar het is maar de vraag of dat – zoals eerder gehoopt – dan ook het begin is van een serie verdere rente-verlagingen.

De inflatie in de eurozone heeft in mei immers opnieuw verrast door toch nog weer hoger uit te komen dan economen hadden verwacht.

Volgens voorlopige cijfers van Eurostat stegen de consumentenprijzen met 2,6 procent op jaarbasis, vergeleken met 2,4 procent in april, zo meldt De Telegraaf. De kerninflatie, die de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak uitsluit en een belangrijke graadmeter voor de ECB is, steeg naar 2,9 procent. Deze aanhoudende inflatiedruk zet de ECB onder druk bij het bepalen van hun rentebeleid.

Groeiende steun voor renteverlaging

Ondanks de aanhoudende inflatie zijn er binnen de Europese Centrale Bank steeds meer stemmen die pleiten voor een renteverlaging. Dit markeert een mogelijke koerswijziging van het huidige restrictieve beleid dat gericht is op het beheersen van de inflatie.

Prominente ECB-leden zoals de Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot en de Italiaanse centrale bankgouverneur Fabio Panetta hebben hun steun uitgesproken voor een renteverlaging.

Panetta stelde recent dat de omstandigheden gunstig zijn voor een verlaging van de rente, wat de verwachting versterkt dat de ECB tijdens de vergadering op 6 juni daadwerkelijk de rente zal verlagen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Hoewel een renteverlaging op korte termijn waarschijnlijk lijkt, is het onzeker of de ECB daarna verdere verlagingen zal doorvoeren.

De aanhoudend hoge inflatie kan de centrale bank ertoe dwingen om na een initiƫle verlaging een stabiele koers aan te houden.

Een mogelijke renteverlaging zou dan ook voornamelijk symbolisch kunnen zijn, bedoeld om het vertrouwen in de markt te herstellen zonder een reeks van verdere verlagingen in gang te zetten.

De Europese Centrale Bank staat zo voor een delicate afweging bij haar komende vergadering. De inflatiecijfers zetten druk op de bank om een restrictief beleid te handhaven, terwijl de groeiende interne steun voor een renteverlaging wijst op de wens om de economie te stimuleren.