Een nieuw dieptepunt op de woningmarkt: hoe moeten we nu verder?

Foto: martinklass / Pixabay

  • In januari is het aantal verstrekte bouwvergunningen gedaald tot een historisch dieptepunt, wat wijst op een verergering van de woningnood in Nederland.
  • Het beleid en de recente maatregelen van de overheid worden bekritiseerd voor het verergeren van de woningnood, ondanks pogingen om deze te verminderen.
  • De situatie vraagt om een heroverweging van de aanpak, waarbij meer nadruk wordt gelegd op het stimuleren van het aanbod in plaats van louter symptoombestrijding.

Het huidige dieptepunt in de verlening van bouwvergunningen is een symptoom van een groter probleem. Het is tijd voor een fundamentele herbezinning op hoe we omgaan met de woningmarkt.

Dit vraagt om innovatie, moedige besluiten, en een gezamenlijke inspanning om het tij te keren. De vraag is niet alleen hoe we uit deze crisis komen, maar ook hoe we voorkomen dat we opnieuw in een dergelijke situatie belanden. Het antwoord ligt mogelijk in een combinatie van meer marktwerking en gericht overheidsingrijpen, waarbij het vergroten van het aanbod centraal staat.

Is dit de weg vooruit, of zien we belangrijke alternatieven over het hoofd?

Bij BNR beargumenteert Han de Jong in ieder geval nogmaals dat het beleid de situatie alleen maar verergert.

Januari kende een nieuw dieptepunt aan afgegeven bouwvergunningen. Dit markeert niet alleen een onheilspellende start van het nieuwe jaar maar dient ook als een wake-up call voor zowel beleidsmakers als de samenleving, zo stelt De Jong in een opiniestuk.

Geen ‘markt’ wordt zo ver gereguleerd

Het beleid om de woningnood aan te pakken lijkt niet het gewenste effect te sorteren. Kritische stemmen, waaronder die van economen, wijzen erop dat de huidige aanpak het probleem enkel verergert. De nadruk ligt veelal op het reguleren en beperken, zonder dat er substantiƫle stappen worden gezet om het aanbod daadwerkelijk te vergroten.

Ook de roep om een heroverweging van de rol van marktwerking versus overheidsingrijpen wordt luider. Terwijl sommigen pleiten voor meer regelgeving, wijzen rapporten van het CPB op de noodzaak om juist de marktwerking op de woningmarkt te verbeteren.

Het doel moet zijn om het woningaanbod te laten reageren op de vraag, iets wat momenteel onvoldoende gebeurt.

Het is duidelijk dat er een nieuwe benadering nodig is. Een benadering die niet alleen kijkt naar het beperken en reguleren, maar die ook actief het woningaanbod vergroot.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.