Eerste daling in gemiddelde transactieprijs sinds 2013 – Bloemendaal blijft duurste gemeente

Huizenpuzzel

Huizenpuzzel Foto: CNS

  • Voor het eerst sinds 2013 zag de Nederlandse woningmarkt een daling in de gemiddelde transactieprijs van bestaande koopwoningen.
  • In het luxe segment van de markt blijft Bloemendaal de lijst aanvoeren met de hoogste gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning.
  • De geografische spreiding van woningtransactieprijzen blijft aanzienlijk, met Noord-Holland dat domineert in het hogere segment en Groningen en Limburg in het lagere.

Voor het eerst sinds 2013 registreerde de Nederlandse woningmarkt een opmerkelijke daling in de gemiddelde transactieprijs van bestaande koopwoningen. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster blijkt dat de gemiddelde transactieprijs in 2023 ruim 416 duizend euro bedroeg, een daling van meer dan 12 duizend euro ten opzichte van het voorgaande jaar.

De uitersten van de markt worden vertegenwoordigd door Bloemendaal en Pekela. Bloemendaal, bekend om zijn luxe woningaanbod, handhaafde zijn positie als de duurste gemeente voor bestaande koopwoningen. In tegenstelling tot Bloemendaal staat Pekela, dat consistent de lijst van meest betaalbare gemeenten aanvoert. Deze variatie illustreert de aanzienlijke prijsverschillen die binnen Nederland bestaan, afhankelijk van de locatie.

De fluctuaties in gemiddelde transactieprijzen tussen verschillende gemeenten in 2023 benadrukken de invloed van lokale factoren op de woningmarkt. Zoeterwoude en Schiermonnikoog zijn voorbeelden van hoe relatief lage verkoopaantallen kunnen leiden tot significante schommelingen in prijzen, wat de diversiteit en complexiteit van de Nederlandse woningmarkt onderstreept.

Het onderscheid in woningprijzen tussen verschillende regio’s bevestigt de geografische ongelijkheid op de woningmarkt.

Met acht van de tien gemeenten met de hoogste woningtransactieprijzen gelegen in Noord-Holland, en een concentratie van de laagste prijzen in Groningen en Limburg, blijft de regionale spreiding een kenmerkend aspect van de Nederlandse vastgoedsector.

De prijsindex voor bestaande koopwoningen, hoewel niet beschikbaar op gemeentelijk niveau, biedt een gestandaardiseerde meting van prijsontwikkelingen, rekening houdend met verschillen in woningtype en -kwaliteit. Dit instrument is cruciaal voor het begrijpen van de onderliggende trends in de woningmarkt over tijd.