Eerste Kamer neemt wet verlenging maximering huurverhogingen aan

Den Haag

Den Haag Foto: FrankMagdelyns / Pixabay

  • De Eerste Kamer heeft de wet aangenomen die de verjaringstermijn voor huurverhogingen in de vrije sector verlengt en wijzigt, waarmee de huidige regelgeving wordt voortgezet.
  • De wet stelt een maximale huurprijsverhoging vast die gekoppeld is aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling of de inflatie plus 1%, met een tijdelijk maximum van 5,5% tussen mei 2024 en januari 2025.
  • De Tweede Kamer ging bij het vaststellen van de wet nog iets verder dan minister De Jonge, en zo zal deze regelgeving van kracht zijn tot 1 mei 2029.

De Eerste Kamer heeft de wet “Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen” gisteren aangenomen. Inmddels was het ook al de verwachting dat dat zo gebeuren.

Deze wet is een verlenging van de reeds bestaande wetgeving, die huurprijsverhogingen voor woonruimte in de vrije sector aan banden legt. De maximale verhoging is daarbij gelinkt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling of de inflatie, met een toevoeging van 1%, waarbij vanaf mei 2024 tot januari 2025 een plafond van 5,5% geldt.

Eerder had de Tweede Kamer de wet al aangenomen, waarbij de Kamer zelfs nog iets verder ging dan ‘woonminister’ Hugo de Jonge en de maximering nog 2 jaar langer vast legde dan aanvankelijk bedoeld. Deze wet geldt nu dus tot 1 mei 2029.

Net als in de Tweede Kamer stemden alleen FvD en JA21 tegen, D66 was bij de stemming in de Eerste Kamer afwezig.