Goed nieuws voor vastgoedbeleggers: einde prijsdalingen commercieel vastgoed lijkt in zicht

Foto: djedj / Pixabay

  • Commercieel vastgoedprijzen in Nederland vertonen vroeger dan verwacht tekenen van stabilisatie in 2024, ondanks voortdurende economische onzekerheden.
  • De markt voor commercieel vastgoed koelde in 2023 aanzienlijk af.
  • Terwijl de prijzen stabiliseren, wordt de ruimte voor prijsgroei dit jaar als beperkt gezien, vooral door aanhoudende economische onzekerheden en financieringsuitdagingen.

In het licht van de recente ontwikkelingen lijkt de Nederlandse commerciële vastgoedmarkt een onverwacht snelle stabilisatie van prijzen te ondergaan in de eerste helft van 2024. Dat schetst ING bank in en sector-analyse.

Dit scenario zien we ondanks de aanhoudende grote onzekerheden en een algemene afkoeling van de markt in 2023 als gevolg van hogere rentes en een toegenomen risicoperceptie onder vastgoedbeleggers.

De afkoeling van de commerciële vastgoedmarkt was in 2023 duidelijk zichtbaar, voornamelijk door een afname in het beleggingsvolume en een aanzienlijke daling in de vraag naar grootschalige transacties boven de €100 miljoen. Deze trend werd versterkt door een verschuiving van institutionele beleggers naar minder risicovolle investeringen en moeilijkheden in het verkrijgen van bancaire financiering.

Snellere stabilisatie dan verwacht

De markt toonde een duidelijke verschuiving naar kleinere transacties, waarbij meer dan 90% van de transacties in de prijsklasse tot €10 miljoen viel. Deze ontwikkeling verzachtte de impact op de algehele prijsdalingen, met een mildere correctie dan eerder voorspeld door gespecialiseerde onderzoeksinstellingen.

Tegen de verwachtingen in, tonen recente signalen aan dat de prijzen op de commerciële vastgoedmarkt zich sneller herstellen.

Einde prijsdalingen in zicht, bron: ING Research

Drie factoren zijn hierbij cruciaal: de daling van financieringskosten, de robuuste Nederlandse economie, en de structurele schaarste in specifieke segmenten zoals huurwoningen en logistiek vastgoed. Deze elementen dragen bij aan een fundament voor stabilisatie en bieden enige bescherming tegen verdere prijsdalingen.

Ondanks de huidige stabilisatie, blijft de ruimte voor prijsgroei in 2024 beperkt. Economische onzekerheden, gecombineerd met mogelijke herfinancieringsproblemen, zouden de druk op de vastgoedwaarden kunnen verhogen. Bovendien blijven de risico’s op de markt, waaronder fluctuaties in rentes en inflatie, een neerwaartse druk op de prijsontwikkeling uitoefenen.