Escalatie van de huurcrisis: onhoudbare situatie voor middeninkomens

Amsterdam

Amsterdam Foto: 0805edwin / pixabay

  • In 2023 daalde het aanbod van vrijesectorhuurwoningen met 13% terwijl de huurprijzen met 10% stegen, deels door een afname in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
  • Particuliere beleggers trekken zich terug uit de huurmarkt, wat leidt tot een netto overdracht van huurwoningen aan eigenaar-bewoners, versterkt door overheidsmaatregelen die het rendement beperken.
  • De grootste verliezers zijn de middeninkomens en starters, wiens kansen op betaalbare huurwoningen afnemen, mede door politieke besluitvorming en marktdynamieken.

Het jaar 2023 markeert een opmerkelijke afname in het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector, met een daling van 13% vergeleken met het voorgaande jaar, terwijl de gemiddelde huurprijzen met 10% stegen.

Wat deze ontwikkelingen voor mogelijk resultaat hebben zet NUL20 uiteen in een analyse van de marktontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen zijn deels te wijten aan de afname van zowel de oplevering van nieuwbouwwoningen als het aanbod van bestaande bouw.

Vooral particuliere beleggers, die zich terugtrekken uit de vastgoedmarkt, spelen een cruciale rol in deze trend.

Beleggers trekken zich terug

Deze terugtrekking is het resultaat van een stapeling van overheidsmaatregelen die het rendement van beleggen in huurwoningen verminderen.

Het resultaat? Een significante netto verkoop van huurwoningen aan eigenaar-bewoners.

De daling van het huuraanbod en de stijging van de huurprijzen zetten vooral druk op middeninkomens en starters op de woningmarkt. Het verminderde aanbod maakt het steeds moeilijker om betaalbare woonruimte te vinden, vooral in stedelijke gebieden waar de vraag hoog blijft.

Ondanks de oplevering van 73.000 nieuwe woningen in 2023, was het aandeel vrijesectorhuur in deze nieuwe voorraad blijkbaar laag, wat de situatie verder compliceert.

Vooruitzichten en uitdagingen

De toekomst ziet er somber uit voor de beschikbaarheid van vrijesectorhuurwoningen. Met de aankomende Wet betaalbare huur en de stagnatie in de nieuwbouwproductie, waaronder een dramatische daling in het aantal bouwvergunningen, wordt verwacht dat het aanbod van huurwoningen verder zal afnemen.

Dit heeft ingrijpende gevolgen voor starters en middeninkomens, die steeds meer moeite hebben om betaalbare woningen te vinden in een steeds krapper wordende markt.

De afname van het aanbod in de vrijesectorhuurmarkt en de stijgende huurprijzen vormen een ernstige uitdaging.