Funda Index: vertrouwen in woningmarkt daalt ondanks toegenomen koopintentie

Stel in appartement

Stel in appartement Foto: CNS

  • De koopintentie en het koopgedrag blijven stijgen, maar het vertrouwen in het vinden van een geschikte koopwoning daalt significant.
  • Huiseigenaren willen steeds vaker eerst een nieuw huis kopen voordat ze hun huidige woning verkopen.
  • Ondanks een toename van het woningaanbod op funda, blijven huizenzoekers negatief over de beschikbaarheid van woningen.

Uit de laatste cijfers van de Funda Index, van de gelijknamige huizensite, blijkt dat de koopintentie en het koopgedrag in het tweede kwartaal van 2024 respectievelijk met 8,1 en 6,6 punten zijn gestegen.

Dit duidt op een aanhoudende interesse in het kopen van huizen.

Brengt het aanbod van oude huurwoningen enige verlichting op de koopmarkt? Het lijkt er niet op; het vertrouwen dat men daadwerkelijk een geschikte koopwoning zal vinden, is zowel op kwartaalbasis (-14 punten) als op jaarbasis (-22 punten) flink gedaald.

Een veelgenoemde reden voor dit afnemende vertrouwen is het achterblijven van de woningvoorraad ten opzichte van de vraag.

Eerst kopen, dan verkopen

Een opvallende trend is dat steeds meer huiseigenaren eerst een nieuwe woning willen kopen voordat ze hun huidige woning verkopen.

Dit wordt aangegeven door 30% van de respondenten, vergeleken met slechts 19% een jaar geleden. Het vertrouwen van huiseigenaren om succesvol hun huis te verkopen stijgt hiermee voor het vijfde kwartaal op rij.

Ondanks een lichte stijging van het woningaanbod op funda (+12% ten opzichte van het vorige kwartaal), hebben woningzoekers het gevoel dat het aanbod afneemt.

In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2023 lag het aanbod namelijk 3,5% lager. Bovendien geeft een derde van de respondenten aan dat flink overbieden (10% tot 20%) inmiddels de norm is geworden.

Doorstroming en zoekgedrag

De demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei en meer diverse huishoudens, zorgen voor grote uitdagingen op de woningmarkt.

Volgens Joost Dop, CEO bij funda, blijven de huizenprijzen stijgen door de achterblijvende woningvoorraad, waardoor de betaalbaarheid voor veel huishoudens onder druk komt te staan.

Hierdoor zijn consumenten bereid meer concessies te doen, bijvoorbeeld door in te leveren op vierkante meters of door buiten hun voorkeursgebied te zoeken. Vooral de 55+ doelgroep toont meer bereidheid om te verhuizen, wat kan bijdragen aan een verbeterde doorstroming op de woningmarkt. Deze groep zoekt vooral naar levensloopbestendige woningen met minder vierkante meters en een tuin.

Hoewel het aanbod op funda is toegenomen, worden woningen sneller verkocht. Volgens de NVM is het aantal dagen dat een woning te koop staat significant gedaald. Dit heeft geen negatieve invloed op de koopintentie.

Wat zijn de vooruitzichten?

Vooruitkijkend zijn de verwachtingen gemengd. Het vertrouwen in de gunstige verkopersmarkt neemt iets af; momenteel is 78% van de respondenten positief, terwijl 68% verwacht dat dit over zes maanden nog steeds het geval zal zijn. Voor kopers wordt weinig verbetering verwacht.

Slechts 13% van de respondenten denkt dat de markt over zes maanden beter zal zijn dan nu, vergeleken met 12% die de huidige tijd als beter beschouwt.