Funderingscrisis is een tikkende tijdbom onder de Nederlandse gebouwen

Een bouwvakker

Een bouwvakker Foto: CNS

  1. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur waarschuwt voor een dreigende funderingscrisis die honderdduizenden gebouwen kan treffen met een potentiële schade van 54 miljard euro.
  2. Gebrek aan transparantie en informatie over funderingsrisico’s wordt gezien als een kernprobleem, met een oproep tot het creëren van een openbare database.
  3. Voorgestelde oplossingen omvatten overheidssteun voor herstelplannen en de oprichting van een nationale coördinator funderingsproblematiek, naast maatregelen tegen klimaatverandering.

Een decennialang genegeerd probleem staat op het punt een ongekende crisis in Nederland te ontketenen. Volgens recente bevindingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dreigen honderdduizenden gebouwen getroffen te worden door verzakkingsschade, met kosten die kunnen oplopen tot maar liefst 54 miljard euro.

De boodschap is duidelijk: zonder preventieve actie verandert de sluimerende funderingsproblematiek in een volwaardige crisis, die ongetwijfeld impact zal hebben op de vastgoedwaardes.

Cultuur van ontkenning bij funderingsproblemen

Ongeveer 425.000 gebouwen staan op de rand van of kampen reeds met verzakkingsschade, met emotionele en maatschappelijke gevolgen voor de betrokkenen. De Rli benadrukt dat de situatie niet alleen een directe financiële last vormt, maar ook de basisbehoefte aan een veilig en betaalbaar huis ondermijnt.

Het rapport van de Rli, waarover NU.nl bericht, roept op tot een systeemverandering. Transparantie rondom funderingsrisico’s, door de creatie van een openbare database, is een eerste stap naar bewustwording en actie. Verder wordt geadviseerd om financiële ondersteuning te bieden voor zowel het opstellen van herstelplannen als de daadwerkelijke herstelkosten, om eigenaren te motiveren en te helpen bij het aanpakken van de problematiek.

Om de capaciteit en kwaliteit van herstelwerkzaamheden te waarborgen, stelt de Raad voor een nationale coördinator funderingsproblematiek in te stellen, zo weet PONT | Omgeving.

De funderingscrisis is in de kern een probleem van de “overwaarde” mentaliteit, stelt het omgevingsplatform, waarbij meer aandacht uitgaat naar het financiële gewin dan naar essentiële investeringen in de fundering van gebouwen.

Financiële realiteit en toekomstperspectief voor fundatie-aanpak

Met een benodigde investering van 12 miljard euro tot 2035 om de crisis te voorkomen, benadrukt de Raad de urgentie en het economisch belang van actie. Het niet adresseren van deze problematiek kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten en verdergaande gevolgen op lange termijn.

De funderingscrisis in Nederland is een wake-up call voor eigenaren, beleidsmakers, en de bouwsector. Alleen door gezamenlijke inspanningen, transparantie, en significante investeringen kan deze dreiging worden afgewend. De tijd dringt, en het is cruciaal dat nu actie wordt ondernomen om de veiligheid en stabiliteit van onze gebouwde omgeving voor de toekomst te garanderen.

Experts luiden ook al geruime tijd de noodklok over de impact van funderingsproblemen op de waarde van vastgoed. Daarnaast benadrukken onderzoekers van grootbanken de invloed van klimaatverandering; de toename in extreme weersomstandigheden veroorzaakt overstromingen en schade aan zowel infrastructuur als funderingen. Deze problematiek raakt niet alleen eigen-huis-bezitters, maar heeft eveneens gevolgen voor huurders en verhuurders. Zo kan bijvoorbeeld een periode van droogte leiden tot verzakkingen, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van woningen.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.