Funderingsschade treft zo’n 425.000 gebouwen – Raad voor de leefomgeving adviseert een nationale aanpak voor problemen

Bouwspeelgoed

Bouwspeelgoed Foto: CNS

  1. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert een nationale aanpak voor funderingsproblemen.
  2. Funderingsschade treft circa 425.000 gebouwen in Nederland en kan leiden tot aanzienlijke kosten.
  3. Het is cruciaal dat vastgoedverhuurders op de hoogte zijn van de risico’s en maatregelen nemen om de waarde van hun eigendommen te beschermen.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft recentelijk het kabinet geadviseerd over de noodzaak van een nationale aanpak om funderingsproblemen aan te pakken.

Funderingsschade is een groeiend probleem in Nederland dat momenteel ongeveer 425.000 gebouwen treft, en de financiële impact kan oplopen tot wel 50 miljard euro. Deze problemen worden voornamelijk veroorzaakt door klimaatverandering, zoals drogere zomers en fluctuaties in grondwaterstanden, wat leidt tot bodemdaling en daarmee funderingsproblemen.

Impact op verhuurd vastgoed

Voor vastgoedverhuurders is het ook belangrijk om bewust te zijn van deze problematiek, zo kunnen we deduceren. Schade aan de fundering kan niet alleen de waarde van het onroerend goed – en dus de portefeuille – verminderen, maar ook de verhuurbaarheid ervan beïnvloeden.

Het niet aanpakken van funderingsschade kan leiden tot langdurige leegstand en hogere onderhoudskosten.

Rli benadrukt het belang van een proactieve benadering. “Het is cruciaal om verhuurders en kopers te informeren over de risico’s van funderingsschade,” zegt Rli-lid en commissievoorzitter Jantine Kriens in een recente publicatie in het magazine Eigen Huis. Een nationale aanpak moet ook juridische en financiële steun omvatten voor eigenwoningbezitters die te maken krijgen met funderingsproblemen.

Aanbevolen maatregelen

Een van de kernadviezen van de Rli is de invoering van een informatieplicht voor verkopers van onroerend goed vanaf 2029. Dit zou betekenen dat bij de verkoop van een pand duidelijke informatie moet worden gegeven over de staat van de fundering en eventuele risico’s. Daarnaast stelt de Rli voor om een landelijk funderingsloket op te richten, waar eigenaren terecht kunnen voor advies en financiële ondersteuning.

De kosten voor herstel kunnen aanzienlijk zijn, maar er zijn subsidies beschikbaar die tot 70 procent van de herstelkosten kunnen dekken, met een maximum van 40.000 euro. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle kosten worden gedekt door subsidies, en eigenaren zullen ook uit eigen middelen moeten bijdragen.

Samenwerking en toekomstperspectief

Het advies van de Rli benadrukt ook het belang van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals gemeenten, waterschappen, en banken.

Simon Vrijsen van Vereniging Eigen Huis stelt dat het essentieel is om huiseigenaren en verhuurders beter te informeren en te ondersteunen in hun rol bij het aanpakken van funderingsproblemen.

Voor vastgoedverhuurders zien wij dat dit betekent dat ze alert moeten blijven op tekenen van funderingsproblemen en tijdig maatregelen moeten nemen om verdere schade te voorkomen.

Investeren in funderingsonderzoek en herstel kan op de lange termijn de waarde en verhuurbaarheid van het vastgoed waarborgen.

De funderingsproblematiek in Nederland vraagt om een gecoördineerde aanpak en bewustwording bij alle betrokkenen, inclusief vastgoedverhuurders. Door proactief te handelen en gebruik te maken van beschikbare subsidies en ondersteuning, kunnen verhuurders de risico’s minimaliseren en de waarde van hun eigendommen beschermen.